logo školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí


Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí

IČ: 470 19 697, tel.: 313 572 402, e-mail: skola@gym-ns.cz

budova školy
Středočeský kraj ESF Nové Strašecí

Aktuální informace


Výsledky společné části MZ

Škola obdržela protokoly o výsledcích SČ MZ žáků. Tyto protokoly byly zaslány maturantům na e-mailovou adresu. Pokud se maturanti zaregistrovali, mají k nim přístup i na stránkách Cermatu.


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Ve středu odpoledne se zaplnil slavnostní sál MěÚ v Novém Strašecí úspěšnými maturanty i spokojenými rodiči. Z rukou svých třídních profesorek převzali svá maturitní vysvědčení všichni, kteří obstáli u náročných maturitních zkoušek. Jedenáct maturantů prospělo s vyznamenáním. Vzácné a nezapomenutelné slavnostní okamžiky podtrhli svou účastí a projevem starosta města i předsedkyně SRPDŠ.
Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.


3. repríza divadelního představení

Fotografie ze 3. reprízy divadelního představení studentského divadla Bedřych při GNS - Au revoir MA.
Autor fotografií: Kateřina Kantorová


Školní systém Bakaláři

Z technických důvodů byla změněna IP adresa serveru, na kterém je provozován systém Bakaláři. Pokud máte v prohlížeči uloženou starou adresu, je nutné ji zaměnit za http://185.64.40.101/bakaweb/login.aspx

Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.


Výsledky maturitních PP z ANJ

Škola obdržela výsledky písemných prací z anglického a německého jazyka.

Výsledky maturitních DT

Škola obdržela výsledky didaktických testů z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka a matematiky. Výpisy si žáci mohou vyzvednout v sekretariátu školy.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

V rámci 2. kola přijímacího řízení mohou uchazeči odevzdávat své přihlášky ke studiu přímo v sekretariátu školy nebo je zaslat poštou v termínu od 11. do 21. května 2005.

Bližší informace - na tel. čísle 725 901 435.


Důležité upozornění

V rámci elektronického systému spisové služby je pro důležité dokumenty a sdělení určena tato mailová adresa: gkora@kr-s.cz.


Přednáška

V pondělí 4. 5. 2015 se žáci tříd 1.A a 1.B zúčastnili přednášky Františka Šlajchrta o květnových událostech roku 1945 v našem regionu.


Výsledky přijímacího řízení

Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdávat v sekretariátu školy od středy 22. dubna v časech od 7:15 do 16:15 hod., po telefonické dohodě i později.


Studenti udělali sbírku a zasadili strom

Platan javorolistý zasadili studenti gymnázia v těsné blízkosti školy v pátek 24. dubna 2015. Strom, který byl pořízen z finanční sbírky mezi studenty a pedagogy školy (4200 Kč), bude připomínat 60. výročí vzniku gymnázia. Vydařené akce se zúčastnili i představitelé města v čele se starostou Karlem Filipem a místostaroskou Libuší Vosátkovou. Fotografie z akce zde.


Den Země

Projektový Den Země proběhl ve čtvrtek 23. dubna 2015. Studenti si mohli vybrat dvě z patnácti ekologických témat zaměřených na světlo a vodu. Absolvovali tak dva devadesátiminutové bloky plné zajímavých úloh, objevování a tvůrčí skupinové spolupráce. Závěrečné prezentace byly mnohdy originální, zajímavé i poutavé. Fotografie naleznete zde.


Úspěch v literární soutěži

Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka, 15. ročník (téma: Tolerance... solidarita... empatie - v mlze)
Jakub Černý: 2. místo, kategorie novinový článek
Marek Parožek: 4. místo, kategorie novinový článek
Romana Stasivová: 4. místo, kategorie povídka
celkem jsme odeslali 7 prací


Archiv starších příspěvků

Slovo úvodem


ředitel školy

Vážení rodiče,
pátečním předáním vysvědčení končí pro většinu studentů školní rok. Dosažená klasifikace vyjadřuje, jak úspěšně žáci zvládli předepsané učivo. Jak to tak bývá, někdo bude odcházet spokojen, jiný možná s předsevzetím, že příště to bude lepší. Všichni učitelé vždy dlouze zvažují, jak do jedné známky vtěsnat nejen výsledky testů a zkoušení, ale taky posun žáka vpřed, jeho kreativitu a snahu zvládnout daný předmět nebo aktivní spolupráci při výuce. I z toho pohledu je třeba se dívat na výslednou klasifikaci a její význam nepřeceňovat. Všichni víme, kolik významných a ve svém oboru úspěšných osobností mívalo prospěchové potíže v průběhu svých studijních let.

Dovolte mi závěrem poděkovat všem, kteří svou prací či podporou naší školy přispěli k úspěšnému završení tohoto školního roku.

Krásné léto, pohodové prázdniny a příjemnou dovolenou přeje všem

Richard Spiegl