logo školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí


Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí

IČ: 470 19 697, tel.: 313 572 402, e-mail: skola@gym-ns.cz

budova školy

Středočeský kraj ESF Nové Strašecí

Aktuální informace

Výsledky přijímacího řízení

Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdávat v sekretariátu školy od středy 22. dubna v časech od 7:15 do 16:15 hod., po telefonické dohodě i později.


Studenti udělali sbírku a zasadili strom

Platan javorolistý zasadili studenti gymnázia v těsné blízkosti školy v pátek 24. dubna 2015. Strom, který byl pořízen z finanční sbírky mezi studenty a pedagogy školy (4200 Kč), bude připomínat 60. výročí vzniku gymnázia. Vydařené akce se zúčastnili i představitelé města v čele se starostou Karlem Filipem a místostaroskou Libuší Vosátkovou. Fotografie z akce zde.


Den Země

Projektový Den Země proběhl ve čtvrtek 23. dubna 2015. Studenti si mohli vybrat dvě z patnácti ekologických témat zaměřených na světlo a vodu. Absolvovali tak dva devadesátiminutové bloky plné zajímavých úloh, objevování a tvůrčí skupinové spolupráce. Závěrečné prezentace byly mnohdy originální, zajímavé i poutavé. Fotografie naleznete zde.


Úspěch v literární soutěži

Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka, 15. ročník (téma: Tolerance... solidarita... empatie - v mlze)
Jakub Černý: 2. místo, kategorie novinový článek
Marek Parožek: 4. místo, kategorie novinový článek
Romana Stasivová: 4. místo, kategorie povídka
celkem jsme odeslali 7 prací


Archiv starších příspěvků

Slovo úvodem


ředitel školy

Vážení čtenáři,
dovolte mi podělit se o několik velmi příjemných zážitků. Prvním z nich byl skutečně vydařený projektový Den Země. Moje kolegyně a kolegové rozhodně nezklamali očekávání žáků a připravili pro studenty program, který je zjevně zaujal a přiměl k zamyšlení.

Následný odpolední vzdělávací seminář pro pedagogy o věkových zvláštnostech dospívání, komunikaci se žáky a řešení kritických situací mistrně zvládla pozvaná psycholožka Dr. Petráková. Zajímavé a přínosné informace i možnost dialogu ocenili přítomní závěrečným potleskem.

A do třetice. Páteční vysazení stromu u příležitosti 60. výročí vzniku školy završilo úspěšný týden. Velmi mě těší, že iniciativa uspořádat sbírku na zakoupení stromu vzešla z jednání Studentského parlamentu. Z výtěžku sbírky ve výši 4200,- Kč byl následně financován nákup stromu. Děkuji tímto našim studentům i jejich pedagogům, kteří se do sbírky též zapojili. Děkuji též panu tajemníkovi města, který celou akci organizačně koordinoval. Poděkování patří i TSNS za pomoc při vysazení stromu.

Co říci závěrem? Přijatí uchazeči o studium odevzdávají zápisové lístky. Věřím, že rozšíří řady našich úspěšných a spokojených studentů.

Krásný a úspěšný vstup do posledního dubnového týdne přeje

Richard Spiegl