logo školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí


Komenského nám. 209, 271 01 Nové Strašecí

IČ: 470 19 697, tel.: 313 572 402, e-mail: skola@gym-ns.cz

budova školy
Středočeský kraj ESF Nové Strašecí

Aktuální informace


Výzva č. 56

Výsledky výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky"


Výzva č. 56

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky"


Česká školní inspekce hodnotila naši školu

V závěru školního roku 2014/2015 proběhla v našem gymnáziu kontrola ze strany České školní inspekce. Všechny sledované oblasti měly požadovanou úroveň, některé byly hodnoceny jako příklad dobré praxe. Škola rovněž naplňuje předepsané legislativní normy.

Děkuji všem, kteří svou prací přispěli k pozitivnímu hodnocení naší společné práce. Inspekční zprávu si můžete přečíst ZDE.


Oslavy 60. výročí vzniku gymnázia

V sobotu 19. září 2015 si připomeneme šedesát let od založení našeho gymnázia. Kromě možnosti prohlídky školy bude pro návštěvníky připravena publikace mapující život školy se zaměřením na poslední desetiletí. Novostrašecké kulturní centrum pak bude místem, kde v odpoledních hodinách proběhne společné setkání absolventů. Těšit se můžeme na vystoupení Čtyřlístku a představí se i školní divadlo.


Důležité upozornění

V rámci elektronického systému spisové služby je pro důležité dokumenty a sdělení určena tato mailová adresa: gkora@kr-s.cz.


Archiv starších příspěvků

Slovo úvodem


ředitel školy

Milí studenti,
za celý pedagogický sbor Vám přeji úspěšné vykročení do nového školního roku. Ať je rokem úspěšným a přinese Vám radost z objevování a poznávání rozmanitostí tohoto světa.

Zvlášť pak vítám nové studenty prvního ročníku, pro které je zahájení gymnaziálního studia významným životním milníkem.

Mnoho úspěchů ve studiu i osobním životě Vám přeje

Richard Spiegl