logo školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí


Komenského nám. 209, 271 01 Nové Strašecí

IČ: 470 19 697, tel.: 313 572 402, e-mail: skola@gym-ns.cz

budova školy
Středočeský kraj ESF Nové Strašecí

Aktuální informace

Úspěšná účast našich studentů v ekologické soutěži

Tradiční ekologické soutěže se letos zúčastnily tři dvojice studentů: Jirka Kozlík s Terezkou Ajksnerovou, Matěj Dundr s Lenkou Cholevovou a Terezka Fenclová s Adélkou Stříteskou. Nejvíce se dařilo prvně jmenovaným, kteří nakonec obsadili čtvrté místo. Poděkování ale patří všem zúčastněným, kteří se nebáli změřit síly se studenty jiných škol. Škoda jen, že závěrečnou přednášku o ekologickém zemědělství slyšeli někteří již potřetí…


Srdíčkový den

Přes 4 tisíce korun poputuje za dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Postarali se o to naši dobrovolníci v rámci akce Srdíčkový den. Nadaci Život dětem pomáháme zajišťovat finanční prostředky již řadu let. Poděkování patří letos studentům druhého ročníku za skvěle odvedenou práci.


Jak dopadla beseda Na gymplu a na vejšce aneb všechno je jinak?

Beseda pro studenty 4. ročníku s absolventem našeho gymnázia a současným studentem medicíny Ondrou Fialkou se vskutku povedla. V neformálně vedené diskusi si budoucí maturanti vyslechli spoustu zajímavostí. Ondrovi děkuji za skvělý přístup i čas, který nám věnoval. Fotografie z akce naleznete ZDE


... a ještě hezká tečka za velkým úspěchem našich studentů

Jak jste se již dočetli, naši studenti uspěli v další literární soutěži. Tentokrát se jednalo o celostátní literární soutěž Slunečnice, v níž se středoškoláci měli vyjádřit k tématu stáří a senioři (Já a senioři, Já za 50 let – moje stáří). Během oslav Dne seniorů, které se uskuteční v sobotu 1. října na Střeleckém ostrově v Praze, budou vyhlášeni autoři čtyř nejlepších textů – už nyní můžeme blahopřát Marušce Hynkové ze 4. A (2. místo) a Petru Kopřivovi ze 4. B (4. místo). Jejich práce budou navíc spolu s dvaceti dalšími soutěžními texty, které odborná porota vybrala jako nejzdařilejší, otištěny ve sborníku (ze studentů GNS se jedná o příspěvek Jana Šímy, Kristýny Sedláčkové, Veroniky Kollárikové, Terezy Fenclové a Anny Stuchlíkové). Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu!

A na závěr se podívejte na děkovný dopis, který nám zaslala zakladatelka organizace Generace bez hranic, z.ú., paní Ing. Marta Koucká - ZDE


STŘÍBRNÉ MEDAILE PRO NAŠE GYMNÁZIUM

Aktuálně přinášíme informaci o úspěchu našich atletů a atletek v Corny poháru, kterého se zúčastnilo osm škol. Dívky i chlapci vybojovali v těžké konkurenci krásné druhé místo. Blahopřejeme a brzy přineseme více informací i fotografie.


PŘIPRAVUJEME: FINANČNÍ GRAMOTNOST

Deset vybraných studentů školy se 4. října zúčastní v Praze vzdělávací akce s názvem Finanční gramotnost – bezpečně na internetu. Akce vhodně doplňuje výuku volitelného předmětu marketing a management, který vyučujeme ve čtvrtém ročníku.


PŘÍPRAVNÉ KURZY NA ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH

I letos je možné u nás absolvovat přípravu na zkoušky PET a FCE.

Termín: vždy v pondělí od 13:35 hod.

Místo: učebna č. 12

Lektor: paní Kapounová

Další informace – do konce týdne osobně navštíví školu paní Chytrá (ředitelka Jazykové školy ArinaRa (www.arinara.com)a autorizovaný partner Evropského centra jazykových zkoušek tel:+420604260855, info@arinara.com)

Zájemci se nahlásí u ředitele školy (stačí mailem: reditel@gym-ns.cz)

Zahájení výuky: 26. září 2016, případně 3. října 2016


DVEŘE GYMNÁZIA OTEVŘENÉ KDYKOLI

Vážení rodiče, milí žáci.

Letošní „deváťáky“ čeká v tomto školním roce důležité rozhodnut – výběr střední školy. Rádi bychom vám byli nápomocni v tomto nelehkém rozhodování, a proto jsme pro vás připravili hned několik dnů otevřených dveří se zajímavým programem. V tuto chvíli nabízíme dva termíny: 24. 11. 2016 a 13. 12. 2016, o dalších budeme informovat.

Ale nejen to. Navštívit naše gymnázium můžete kdykoli individuálně. Rádi Vám zodpovíme veškeré otázky týkající se přijetí ke studiu a samozřejmě vás provedeme po celé škole. Stačí si jen předem telefonicky (775 901 435, 313 572 402) nebo mailem (reditel@gym-ns.cz) domluvit termín a čas schůzky.

Těšíme se na vaši návštěvu.


Studenti natočili film

Představit svou školu formou krátkého filmového dokumentu na jeden záběr – to byl nápad skupiny studentů, ke kterým se následně přidaly desítky „herců“. Jak se jim jejich záměr podařilo naplnit, se můžete přesvědčit sami ZDE.


Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku

Ve čtvrtek 8. září proběhla od 16:00 hodin pro třídu 1.A a od 16:30 hodin pro třídu 1.B ve slavnostním sále MěÚ Nové Strašecí již tradiční přivítání nových studentů gymnázia za účasti starosty města.

Průběh akce je na fotografiích zachycen ZDE.


Kdo jiný aneb školní projekt Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání.

Naše gymnázium je spolu s dalšími čtyřmi gymnázii v ČR zapojeno do projektu „Kdo jiny?“, kterého se zúčastní i deset zahraničních škol – pět ze Slovenska a pět z Estonska. Hlavním tématem projektu je výzva studentům, co mohou udělat prospěšného pro své okolí – školu, město atd.

O průběhu projektu a jeho výstupech Vás budeme průběžně informovat ZDE.


Česká školní inspekce hodnotila naši školu

V závěru školního roku 2014/2015 proběhla v našem gymnáziu kontrola ze strany České školní inspekce. Všechny sledované oblasti měly požadovanou úroveň, některé byly hodnoceny jako příklad dobré praxe. Škola rovněž naplňuje předepsané legislativní normy.

Děkuji všem, kteří svou prací přispěli k pozitivnímu hodnocení naší společné práce. Inspekční zprávu si můžete přečíst ZDE.


Důležité upozornění

V rámci elektronického systému spisové služby je pro důležité dokumenty a sdělení určena tato mailová adresa: gkora@kr-s.cz.


Archiv starších příspěvků

Slovo úvodem


ředitel školy

Školní rok nabírá obrátky
Milí čtenáři, minulý týden přinesl hned několik zajímavých událostí. Jako lvi bojovali naši sportovci o každý bod v Corny poháru. Kluci i dívky nám všem udělali velkou radost, když doslova vydřeli krásné druhé místo, což je po hubenějších letech úctyhodný výkon.

Skvěle si počínali i vybraní studenti druhého ročníku, kteří prodejem drobných předmětů podpořili nadaci Život dětem. Vybraná částka poputuje za dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Zasloužený potlesk bývalých spolužáků si vysloužil současný student medicíny Ondra Fialka. Zajímavá beseda o rozdílech studia na střední a vysoké škole, o přípravě na zkoušky a mnohém dalším se letošním maturantům líbila. Doufám, že mnohým pomohla pootevřít oči a zamyslet se nad vlastním přístupem ke studiu.

Potěšil mě i děkovný dopis zakladatelky organizace Generace bez hranic paní Ing. Koucké, která organizovala literární soutěž Slunečnice. V aktualitách jste se dočetli o úspěchu Marie Hynkové (2. místo) a Petra Kopřivy (4. místo). Osobní poděkování organizátorky panu kolegovi Vodvářkovi je současně oceněním práce všech našich češtinářů.

Poděkování patří i našim zástupcům v okresní ekologické soutěži, kterým unikla medailová pozice jen o vlásek.

Všechny studenty jistě potěší informace, že také jejich profesoři se musejí neustále vzdělávat. Celostátního třídenního setkání učitelů matematiky s názvem Jak učit matematiku na SŠ se zúčastnil pan kolega Bouška a přivezl si řadu zajímavých postřehů.

A abych nezapomněl, poděkování jsme se dočkali i od organizátorů výměnných studentských zahraničních pobytů za péči, kterou jsme celý školní rok věnovali naší Evelin – studentce z Mexika.

Úspěšný týden přeje všem

Richard Spiegl