logo školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí


Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí

IČ: 470 19 697, tel.: 313 572 402, e-mail: skola@gym-ns.cz

budova školy

Středočeský kraj ESF Nové Strašecí

Aktuální informace

Mezinárodní jazykové zkoušky

Naše gymnázium je partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek. Přímo ve škole bude probíhat příprava ke zkouškám Cambridge English.

Podrobnější informace naleznete ZDE


Finanční gramotnost v praxi

V Rámci projektu Bankéři jdou do škol, proběhne dne 18. září 2014 dvouhodinová diskuse se studenty čtvrtých ročníků. Zvolená témata Role bank v životě člověka – půjčky, účty, investice…), Odpovědné finanční chování i motivační Životní příběh bankéře korespondují s výukou finanční gramotnosti a ekonomie. Přínosem mohou být informace o možnosti profesní orientace na sektor bankovnictví v rámci dalšího studia na VŠ.


Burza učebnic

Dne 17. 9. 2014 organizují žáci třídy 2.B od 13:30 hodin v učebně č. 3 Burzu učebnic.

Učebnice k prodeji noste od 8. 9. 2014 v době od 7:15 do 7:50 hodin k učebně č. 7.


Slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku

Ve čtvrtek 4. září 2014 proběhlo slavnostní přivítání nových studentů gymnázia. Již tradiční akce se uskutečnila za přítomnosti starosty města, pedagogů gymnázia i rodičovské veřejnosti ve slavnostním sále MěÚ v Novém Strašecí. Noví žáci školy tak byli uvedeni do stavu studentského v prostorách, kde by měli za čtyři roky přebírat svá maturitní vysvědčení.
fotografie


Adaptační kurz

Ve dnech 1. – 3. 9. 2014 se žáci prvního ročníku zúčastnili adaptačního kurzu v rekreačním středisku Zátiší nedaleko městečka Plasy. Doprovázely je třídní učitelky Mgr. M. Kudelová a Mgr. I. Vachková, výchovná poradkyně Mgr. A. Tůmová a metodička prevence před sociopatologickými jevy Mgr. Š. Preissová.

Obě třídy pracovaly společně, ve skupinách i jednotlivě. Na programu byly hry napomáhající vytvoření kolektivu třídy, sportovní soutěže, noční bojová hra, ale i půldenní návštěva kláštera v Plasích a následná skupinová vlastivědně-historická soutěž. Kurz nabídl žákům i aktivity mapující učební styly žáků a hry rozvíjející osobnost.
fotografie


Školení PEDAL

Na konci školního roku proběhlo na našem gymnáziu školení projektu PEDAL.


Změna emailů zaměstnanců

V důsledku přechodu na nové webové služby měníme školní emailové adresy.
Obecný tvar u všech vyučujicích je jméno@gym-ns.cz

Slovo úvodem


ředitel školy

Vážení a milí čtenáři,
polovina září bývá ve znamení opravných maturitních zkoušek i nácviku evakuace školy. Věřím, že v pondělí i v úterý vše dopadne ke všeobecné spokojenosti všech zúčastněných.

Ve středu pak odjíždějí naši atleti do Rakovníka změřit své síly s ostatními školami.

Ve čtvrtek se potkávají hned dvě akce – maturanti budou besedovat s pozvaným hostem o finanční gramotnosti a do prvního ročníku zajde vysvětlit vše o lyžařském výcvikovém kurzu v Alpách organizátor celého pobytu. Úspěšný týden přeje všem Richard Spiegl