logo školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí


Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí

IČ: 470 19 697, tel.: 313 572 402, e-mail: skola@gym-ns.cz

budova školy

Středočeský kraj ESF Nové Strašecí

Aktuální informace


Informace pro maturanty v podzimním termínu

Žákům, kteří budou maturovat v podzimním terminu 2014 byly rozeslány e-maily s pozvánkou k písemé části společné části MZ. Žádáme žáky, aby škole zaslali nebo zanesli podepsaný protokol o jejich převzetí, případně si proti podpisu vyzvedli pozvánku v seretariátu školy.

Naše škola nebude spádovou školou pro tento termín MZ. Pro naší školu bude spádovou školou Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Havířská 1141, Kladno.


Informace budoucí studenty

Žáci byli rozděleni do jednotlivých tříd. Bližší informace naleznete v seznamu rozdělení žáků.


Školení PEDAL

Na konci školního roku proběhlo na našem gymnáziu školení projektu PEDAL.


Změna emailů zaměstnanců

V důsledku přechodu na nové webové služby měníme školní emailové adresy.
Obecný tvar u všech vyučujicích je jméno@gym-ns.cz

Slovo úvodem


ředitel školy

Přeji studentům hezké prázdniny a všem ostatním pěkné léto plné sluníčka, pohody a odpočinku.
Richard Spiegl