logo školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí


Komenského nám. 209, 271 01 Nové Strašecí

IČ: 470 19 697, tel.: 313 572 402, e-mail: skola@gym-ns.cz

budova školy
Středočeský kraj ESF Nové Strašecí

Aktuální informace

Druhé kolo přijímacího řízení

Uchazeči o studium v naší škole mohou odevzdávat řádně vyplněné přihlášky do druhého kola přijímacího řízení v sekretariátu školy. Bezprostředně po skončení prvního kola následuje druhé kolo přijímacího řízení.


Majáles

Všechno zlý je pro něco dobrý, říkávala babička. A měla pravdu, jak jsem se v životě už několikrát přesvědčil. Jenže, co najít dobrého na tom, že včera pršelo právě v době studentské veselice? Že mnohatýdenní práce studentů vyšla vniveč? Že jsme se všichni těšili, jak si společně užijeme odpoledne?

Ano, zvukovou aparaturu se podařilo zachránit před poškozením v poslední chvíli, ale není to málo? Dost možná je i dobrou zkušeností, že zkrátka větru a dešti poručit nelze. To se může hodit – hlavně těm mladším. Taky se lze poučit ze zkušenosti a majáles konat skutečně v květnu – bohužel v době, kdy už naši čtvrťáci nechodí do školy.

No a potom mě napadlo, že je potřeba tomu dobrému ještě trochu pomoci. Zajdu mezi organizátory a nabídnu jim možnost vše zopakovat v rámci slavnostního uzavření školního roku v úterý 28. června v NKC. Máme na dopoledne k dispozici celý sál a byl by čas doladit detaily. V krajním případě jsem ochoten přemýšlet o nějaké formě redukované reprízy pod širým nebem. Myslím, že je to zajímavá nabídka pro druháky, kteří do přípravy investovali nejvíce času a energie.


INFORMACE

Blahopřejeme všem přijatým uchazečům a sdělujeme, že písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu do 1. ročníku ve školním roce 2016/2017 dle platné legislativy škola nerozesílá.

Přijatí uchazeči mohou odevzdat zápisové lístky v sekretariátu školy do deseti dnů od zveřejnění výsledků. Odevzdáním zápisového lístku uchazeč závazně potvrzuje svůj zájem o studium v našem gymnáziu.

Nepřijatí uchazeči mohou podat písemné odvolání v sekretariátu školy do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout osobně v pátek 22. dubna 2016 od 8 do 17 hodin a v pondělí 25. dubna od 8 do 16 hodin. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána zákonným zástupcům poštou.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat ředitele školy:
e-mail: reditel@gym-ns.cz
tel.: 725 901 435


Výcvik policejních psů

V pondělí 25. dubna škola poskytla vybrané prostory Policii ČR pro výcvik policejních psů.
Bližší informace naleznete ZDE.


Ekologická soutěž

Naši žáci se zúčastnili ekologické soutěže dvoučlenných družstev. Výsledky naleznete ZDE.


Kdo jiný aneb školní projekt Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání.

Naše gymnázium je spolu s dalšími čtyřmi gymnázii v ČR zapojeno do projektu „Kdo jiny?“, kterého se zúčastní i deset zahraničních škol – pět ze Slovenska a pět z Estonska. Hlavním tématem projektu je výzva studentům, co mohou udělat prospěšného pro své okolí – školu, město atd. Týdenní pracovní schůzka zástupců škol se vzdělávacím programem (např. projektové řízení, fundraising atd.) je plánována na měsíc červen v Estonsku. O průběhu projektu a jeho výstupech Vás budeme průběžně informovat.


Matematický náboj

Matematický náboj je mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné a pětičlenné týmy žáků, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů.

Letošní soutěže se zúčastnil také tým z naší školy (T. Dolák, T. Vyskočilová, M. Hovorka, J. Linc a D. Abrhám). Děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že získané zkušenosti se zúročí v příštím roce.

Účastnický list naleznete ZDE.


Adopce zvířat

Třídy 2.A a 2.B adoptovaly zvíře v Pražské Zoo. Třída 2.A fenka a třída 2.B outloně váhavého.

Obě třídy svá zvířata navštíví dně 3. 5. 2016 v rámci výukové exkurze v Pražské ZOO.


Exkurze 3. ročníků

V pátek 15.dubna 2016 se žáci 3. ročníku vypravili na exkurzi do novostrašeckých technických služeb.

V první části exkurze se žáci dozvěděli o možnostech odkládání dále recyklovatelných druhů odpadu (elektrozařízení, chemikálie, bioodpad) v areálu sběrného dvora.

V druhé části exkurze, a to na ČOV, se žáci seznámili s technologií čištění odpadních vod.


Studenti natočili film

Představit svou školu formou krátkého filmového dokumentu na jeden záběr – to byl nápad skupiny studentů, ke kterým se následně přidaly desítky „herců“. Jak se jim jejich záměr podařilo naplnit, se můžete přesvědčit sami ZDE.


Připravujeme projektový Den Země

V pátek 22. dubna proběhne další ze školních akcí spojená s environmentální výchovou. Letošními tématy jsou luštěniny, Karel IV. a globální problémy. Vyučující nabídnou studentům účast v seminářích dle svých předmětů a zkušeností. Žáci se následně zapíší do dvou vybraných skupin dle svého zájmu.

Tradiční akce je výrazem naší snahy posilovat odpovědnost studentů a vést je k žádoucím postojům k ochraně životního prostředí i k sobě samým.

Aktivity školy v této oblasti byly nedávno oceněny přiznáním čestného názvu Škola udržitelného rozvoje 2. stupně.


Připravujeme mezinárodní projekt s Estonskem a Slovenskem

Se zajímavou iniciativou skupiny našich studentů a pedagogů Vás podrobně seznámíme již brzy po prvním zasedání garantů projektu, které proběhne v příštím týdnu.


Připravujeme sportovní soutěž pro všechny ZŠ a SŠ ve Středočeském kraji

JUNGWIRTHOVA MÍLE aneb se Středočeským krajem běhej pro radost je název akce, kterou naše gymnázium organizuje v rámci podpory pohybových aktivit žáků a zdravého životního stylu. Více informací naleznete ZDE.


Napsali o nás – vydařená akce Staň se na den zastupitelem!

O úspěšné akci z minulého týdne jsme již informovali. Jak to viděli přítomní novináři, se můžete dočíst ZDE.


Ohlednutí za divadelní přehlídkou

Středočeská přehlídka studentského a mladého divadla s postupem na Mladou scénu v Ústí nad Orlicí a Šrámkův Písek patří neodmyslitelně k našim tradičním aktivitám. Náš školní divadelní soubor představil svou novou hru. Malé ohlednutí za divadelním děním očima členky školního souboru naleznete ZDE.


Důležité informace pro rodiče a uchazeče o studium

Veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení, termínů zkoušek, vyhlášení výsledků i postupu při podání odvolání proti nepřijetí naleznete ZDE.


Připravujeme - účast v soutěži Ekologická abeceda

Tři dvojice soutěžících z 1., 2. a 3. ročníku naší školy se připravují na účast v jarním kole Okresní ekologické soutěže 2016 dvoučlenných družstev. Soutěž s tematickým zaměřením „Ekologická abeceda“ se uskuteční ve středu 20. dubna 2016 v Botanické zahradě SZeŠ v Rakovníku. Držíme palce!


Krajském kolo Biologické olympiády

V krajském kole Biologické olympiády 2015/16 kategorie A naši školu reprezentovali Jiří Dreksler (4.A) a Tereza Ajksnerová (3.A). Soutěž proběhla v pátek 1. dubna 2016 v budově Gymnázia V. B. Třebízského ve Slaném.


Velmi vydařená akce – Staň se na den zastupitelem!

Pouze slova uznání padala z úst přítomných hostů, novinářů i skutečných zastupitelů města, kteří byli svědky simulovaného jednání „studentského“ zastupitelstva. Dvě desítky gymnazistů z naší školy a z Rakovníka si nejdříve vyslechlo úvodní informaci o fungování státní správy a samosprávy, kterou jim velmi srozumitelně zprostředkoval pan tajemník města Dr. Tláskal. A pak už vypuklo skutečné jednání. Víc než zajímavý program (např. rozdělování městských grantů nebo omezení herních automatů) byl samotnými „zastupiteli“ rozšířen o další – např. psí exkrementy na veřejných plochách.

Celé jednání provázely kvalitní výstupy „zastupitelů“, kteří byli velmi dobře připraveni a zjevně si dopředu pozorně prostudovali všechny body programu. Pro mnohé byly překvapením komunikační dovednosti studentů, jejich myšlenky i umění argumentace. Kéž by takové stručné a logické argumenty prezentovali i skuteční zastupitelé, zaznělo někde mezi hosty sledujícími skutečně velmi pěkné výstupy studentů. Tři hodiny utekly jako voda. Studenti – zastupitelé zjistili, jak obtížné je shodnout se a najít společný konsenzus. Výborná škola demokracie v praxi. Poděkování patří Jakubovi Černému, garantovi celé akce, dále panu starostovi, paní místostarostce a panu tjemníkovi za skvělou součinnost při zajištění akce. Fotografie z akce naleznete ZDE.


Cesta ke sportovním vrcholům vede přes strašecké gymnázium

Titul sportovec okresu Rakovník získala absolventka gymnázia Martina Řepková, třetí místo obsadil letošní maturant Jakub Kubíček. Blahopřejeme. Nejsou to první slavní sportovci v našem gymnáziu. Připomenout můžeme třeba Gábinu Husákovou nebo Katku Šmejkalovou, úspěšné reprezentantky v aerobiku.

Naše škola vytváří studentům podmínky pro jejich mimoškolní aktivity. Kromě individuálního přístupu pedagogů ke všem žákům hraje svou roli i skutečnost, že hned třikrát v týdnu končí vyučování ve 13:05 hod., což vytváří dostatek prostoru pro sportovní a jiné aktivity i pro dojíždějící studenty.


Vítězství v Matematickém klokanovi

Velmi úspěšně si vedli naši studenti ve srovnání se žáky ostatních škol v soutěži „Matematický klokan“. Celkově jsme ze šesti medailových pozic obsadili hned celou polovinu. Připočteme-li k tomu jedno čtvrté a jedno páté místo, nelze než poděkovat za vzornou reprezentaci školy. Výsledkovou listinu naleznete ZDE.


Úspěšné hodnocení školních aktivit v oblasti ekologické výchovy

Propůjčením titulu „Škola udržitelného rozvoje 2. stupně“ na léta 2016 – 2018 byla ve čtvrtek 30. března oceněna dlouhodobá práce školy v oblasti péče o životní prostředí. Nejedná se pouze o osvětové a vzdělávací akce, které škola pravidelně organizuje. Hlavním cílem je formování žádoucích postojů žáků k životnímu prostředí i k sobě samým. Výše uvedené ocenění je jistě i motivací k další práci.


Olympiáda z anglického jazyka

Krásné čtvrté místo vybojoval Dominik Petráček (3.A) v krajském kole olympiády z anglického jazyka.

Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme.


Matematický klokan

Na naší škole se 18. 3. 2016 konala soutěž Matematický klokan. Výsledky školního kola naleznete ZDE.


Olympiáda z německého jazyka

Dne 15. 3. 2016 se zúčastnil Dominik Petráček (3.A) krajského kola olympiády z německého jazyka, které se konalo na Gymnáziu v Kladně. Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k desátému místu.


Přípravné kurzy

V rámci přijímacího řízení proběhne v naší škole pilotování modelu centrálně organizovaných přijímacích zkoušek, se kterými se počítá od dalšího školního roku jako s povinnými.

Z tohoto důvodu organizuje naše gymnázium pro zájemce z řad uchazečů přípravu k co nejúspěšnějšímu zvládnutí výše uvedených testů. Bezplatné kurzy jsou určeny uchazečům o studium, kteří si podají přihlášku ke přijetí do našeho gymnázia.

Přihlášku k přípravným kurzům naleznete ZDE.


Sáhněte si na částice

Vyslechnout si zajímavé přednášky od pedagogů MFF UK v Praze, pracovat se skutečně naměřenými daty z největšího urychlovače LHC, který se nachází v ženevském CERNu nebo diskutovat o svých výsledcích se studenty z Londýna, Milána či Grenoblu – tak to vše zažili žáci ve středu 2. března 2016 v našem gymnáziu. Více se o akci dozvíte ZDE


Florbalový turnaj

Florbalový tým Jestřábi Nové Strašecí pod taktovkou Tadeáše Řáhy ze 3.B a Jana Brabce ze 4.B se rozhodl uskutečnit turnaj O pohár Jestřábů, který proběhl v neděli 6. března v hale BIOS. Na novostrašecké palubovce se představily kromě domácího i týmy z Řevničova, Všetat a dva z Rakovníka. Výsledky turnaje naleznete ZDE.


Literární dopoledne v Lucerně

Ve čtvrtek 26. února 2016 byla v pražském kině Lucerna ukončena jakási "třetí pětiletka" Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka. V hledišti tak měli možnost spolu s dalšími úspěšnými autory z celé republiky znovu usednout dnes již absolventi novostrašeckého gymnázia.

Více informací naleznete ZDE.


Informace o přijímání ke studiu do 1. ročníku

Naše škola je připravena přijmout 60 uchazečů o studium. Proběhne přijímací řízení, v rámci kterého budeme pilotovat do budoucna připravovaný systém jednotných přijímacích zkoušek. Z tohoto důvodu zorganizuje škola bezplatné přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro všechny uchazeče, kteří podají přihlášku do našeho gymnázia.


Česká školní inspekce hodnotila naši školu

V závěru školního roku 2014/2015 proběhla v našem gymnáziu kontrola ze strany České školní inspekce. Všechny sledované oblasti měly požadovanou úroveň, některé byly hodnoceny jako příklad dobré praxe. Škola rovněž naplňuje předepsané legislativní normy.

Děkuji všem, kteří svou prací přispěli k pozitivnímu hodnocení naší společné práce. Inspekční zprávu si můžete přečíst ZDE.


Důležité upozornění

V rámci elektronického systému spisové služby je pro důležité dokumenty a sdělení určena tato mailová adresa: gkora@kr-s.cz.


Archiv starších příspěvků

Slovo úvodem


ředitel školy

Maturity i přijímací řízení v plném proudu
Nejistota v očích maturantů se po absolvování písemné práce z angličtiny a testu z matematiky a českého jazyka a literatury pomalu vytrácí. Alespoň tak jsem to vnímal ve středu ráno při kontrole připravenosti techniky na didaktický test z angličtiny, jehož součástí je i poslech s porozuměním textu. Na hodnocení svých výkonů si ovšem maturanti budou muset počkat nejdéle do 15. května, kdy nám Cermat zašle výsledky.

Zatímco jedni své studium pomalu končí, dalších bezmála pět desítek přijatých uchazečů již potvrdilo svůj zájem strávit následující čtyři roky v našem gymnáziu. Zájemci o obsazení posledních volných se mohou přihlásit do druhého kola přijímacího řízení, které vyhlásíme v pátek 6. května – viz aktuální informace.

Hezký týden přeje všem

Richard Spiegl