logo školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí


Komenského nám. 209, 271 01 Nové Strašecí

IČ: 470 19 697, tel.: 313 572 402, e-mail: skola@gym-ns.cz

budova školy
Středočeský kraj ESF Nové Strašecí

Aktuální informace

Prázdninový provoz

Čas prázdnin znamená příležitost pustit se do nejrůznějších oprav i generálního úklidu. Nejinak tomu bude i letos. Získali jsme prostředky na vymalování tří učeben a části společných prostor, provádíme revize funkčnosti všech počítačů a dataprojektorů. K tomu nezbytné drobné opravy ve třídách (žaluzie, vodovodní kohoutky atd.), mytí oken atd. Prvního září bude škola zase jako ze škatulky.

Současně probíhá intenzívní příprava nového školního roku. Personální zajištění výuky a rozvrh hodin, zajištění adaptačního kurzu a imatrikulace, ale také příprava na testování tzv. gramotností ze strany České školní inspekce, propojení školní datové schránky s novým informačním systémem Středočeského kraje pro komunikaci se školami, ale také dílčí úpravy vzdělávacího programu, vyhodnocení výsledků maturitních zkoušek, příprava podkladů pro výroční zprávu, příprava podkladů pro účast v evropských projektech nebo zpracování účetní uzávěrky. A k tomu mnoho dalších neodkladných povinností. Možná malé překvapení pro ty, kteří si představují, že prvního července se škola na dva měsíce zavře.

V průběhu prázdnin ve škole vždy někoho najdete, ale je lépe si návštěvu domluvit předem, tj. zavolat do sekretariátu: 313 572 402 nebo 736 752 288, případně se obrátit na ředitele školy 725 901 435.
Rovněž fungují služební maily:
Sekretariát: smrzova@gym-ns.cz
Zástupce ředitele: suchy@gym-ns.cz nebo skola@gym-ns.cz
Ředitel: reditel@gym-ns.cz


Olympijský den

Celá řada atletických a sportovních disciplín, bojovné výkony studentů, nasazení a velká podpora a „hecování“ k co nejlepším výkonům. Již třetí ročník celoškolní akce se opravdu vydařil. Poděkovat za precizně zvládnutou organizaci se sluší zejména oběma vyučujícím tělesné výchovy. A samozřejmě taky všem sportovcům za předvedené výkony. Fotografie z průběhu akce naleznete ZDE.


Školní akademie

Společné setkání všech studentů se svými profesory, hudební a taneční vystoupení jednotlivých tříd a taky vyhlášení nejúspěšnějších studentů, kteří dosáhli v právě končícím roce skvělých výsledků. To byl úterní program tzv. Akademie. Poděkování patří organizátorům ze druhého ročníku a všem profesorům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu společné slavnosti. Jak se vše vydařilo, můžete sami posoudit dle fotografií ZDE.


Beseda s předsedou Poslanecké sněmovny

Studenti 2. a 3. ročníku dostali možnost zúčastnit se besedy s předsedou PS panem Hamáčkem, která proběhla v prostorách MěÚ Nové Strašecí. Zájemci o besedu požili panu předsedovi řadu zajímavých dotazů. Fotografie z akce naleznete ZDE.


Předávání maturitních vysvědčení

Velmi úspěšně završili své studium studenti 4. ročníku našeho gymnázia. Maturitní vysvědčení převzali z rukou svých třídních za přítomnosti předsedkyně Sdružení rodičů, ředitele školy i starosty města. Slavnostního aktu se samozřejmě zúčastnili rodiče čerstvých absolventů. Fotografie z předávání naleznete ZDE (4.A) a ZDE (4.B).


Týdenní pobyt v Anglii

Studenti druhého ročníku mají možnost strávit týden v Anglii. Nejinak tomu bylo i letos. Poznávací a jazykový pobyt se opět vydařil. Fotografie z pobytu naleznete ZDE.


Studenti natočili film

Představit svou školu formou krátkého filmového dokumentu na jeden záběr – to byl nápad skupiny studentů, ke kterým se následně přidaly desítky „herců“. Jak se jim jejich záměr podařilo naplnit, se můžete přesvědčit sami ZDE.


Sportovní úspěch

Další sportovní úspěchy má na svém kontě Žaneta Palčeková, studentka 3. ročníku novostrašeckého gymnázia.
Bližší informace ZDE.


Účast v jarním kole Botanické soutěže

V jarním kole Botanické soutěže s tematickým zaměřením „Praktická botanika“ reprezentovali naši školu Tereza Ajksnerová a Jiří Kozlík (žáci 3.A). Akce proběhla ve spolupráci DDM Rakovník a SZeŠ Rakovník ve čtvrtek 19. května 2016 v areálu Botanické zahrady SZeŠ v Rakovníku.

Tereza Ajksnerová obsadila 2. místo a Jiří Kozlík se umístil na 4. místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Výcvik policejních psů

V pondělí 25. dubna škola poskytla vybrané prostory Policii ČR pro výcvik policejních psů.
Bližší informace naleznete ZDE.


Ekologická soutěž

Naši žáci se zúčastnili ekologické soutěže dvoučlenných družstev. Výsledky naleznete ZDE.


Kdo jiný aneb školní projekt Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání.

Naše gymnázium je spolu s dalšími čtyřmi gymnázii v ČR zapojeno do projektu „Kdo jiny?“, kterého se zúčastní i deset zahraničních škol – pět ze Slovenska a pět z Estonska. Hlavním tématem projektu je výzva studentům, co mohou udělat prospěšného pro své okolí – školu, město atd. Týdenní pracovní schůzka zástupců škol se vzdělávacím programem (např. projektové řízení, fundraising atd.) je plánována na měsíc červen v Estonsku. O průběhu projektu a jeho výstupech Vás budeme průběžně informovat.


Matematický náboj

Matematický náboj je mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné a pětičlenné týmy žáků, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů.

Letošní soutěže se zúčastnil také tým z naší školy (T. Dolák, T. Vyskočilová, M. Hovorka, J. Linc a D. Abrhám). Děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že získané zkušenosti se zúročí v příštím roce.

Účastnický list naleznete ZDE.


Adopce zvířat

Třídy 2.A a 2.B adoptovaly zvíře v Pražské Zoo. Třída 2.A fenka a třída 2.B outloně váhavého.

Obě třídy svá zvířata navštíví dně 3. 5. 2016 v rámci výukové exkurze v Pražské ZOO.


Exkurze 3. ročníků

V pátek 15.dubna 2016 se žáci 3. ročníku vypravili na exkurzi do novostrašeckých technických služeb.

V první části exkurze se žáci dozvěděli o možnostech odkládání dále recyklovatelných druhů odpadu (elektrozařízení, chemikálie, bioodpad) v areálu sběrného dvora.

V druhé části exkurze, a to na ČOV, se žáci seznámili s technologií čištění odpadních vod.


Napsali o nás – vydařená akce Staň se na den zastupitelem!

O úspěšné akci z minulého týdne jsme již informovali. Jak to viděli přítomní novináři, se můžete dočíst ZDE.


Ohlednutí za divadelní přehlídkou

Středočeská přehlídka studentského a mladého divadla s postupem na Mladou scénu v Ústí nad Orlicí a Šrámkův Písek patří neodmyslitelně k našim tradičním aktivitám. Náš školní divadelní soubor představil svou novou hru. Malé ohlednutí za divadelním děním očima členky školního souboru naleznete ZDE.


Velmi vydařená akce – Staň se na den zastupitelem!

Pouze slova uznání padala z úst přítomných hostů, novinářů i skutečných zastupitelů města, kteří byli svědky simulovaného jednání „studentského“ zastupitelstva. Dvě desítky gymnazistů z naší školy a z Rakovníka si nejdříve vyslechlo úvodní informaci o fungování státní správy a samosprávy, kterou jim velmi srozumitelně zprostředkoval pan tajemník města Dr. Tláskal. A pak už vypuklo skutečné jednání. Víc než zajímavý program (např. rozdělování městských grantů nebo omezení herních automatů) byl samotnými „zastupiteli“ rozšířen o další – např. psí exkrementy na veřejných plochách.

Celé jednání provázely kvalitní výstupy „zastupitelů“, kteří byli velmi dobře připraveni a zjevně si dopředu pozorně prostudovali všechny body programu. Pro mnohé byly překvapením komunikační dovednosti studentů, jejich myšlenky i umění argumentace. Kéž by takové stručné a logické argumenty prezentovali i skuteční zastupitelé, zaznělo někde mezi hosty sledujícími skutečně velmi pěkné výstupy studentů. Tři hodiny utekly jako voda. Studenti – zastupitelé zjistili, jak obtížné je shodnout se a najít společný konsenzus. Výborná škola demokracie v praxi. Poděkování patří Jakubovi Černému, garantovi celé akce, dále panu starostovi, paní místostarostce a panu tjemníkovi za skvělou součinnost při zajištění akce. Fotografie z akce naleznete ZDE.


Vítězství v Matematickém klokanovi

Velmi úspěšně si vedli naši studenti ve srovnání se žáky ostatních škol v soutěži „Matematický klokan“. Celkově jsme ze šesti medailových pozic obsadili hned celou polovinu. Připočteme-li k tomu jedno čtvrté a jedno páté místo, nelze než poděkovat za vzornou reprezentaci školy. Výsledkovou listinu naleznete ZDE.


Úspěšné hodnocení školních aktivit v oblasti ekologické výchovy

Propůjčením titulu „Škola udržitelného rozvoje 2. stupně“ na léta 2016 – 2018 byla ve čtvrtek 30. března oceněna dlouhodobá práce školy v oblasti péče o životní prostředí. Nejedná se pouze o osvětové a vzdělávací akce, které škola pravidelně organizuje. Hlavním cílem je formování žádoucích postojů žáků k životnímu prostředí i k sobě samým. Výše uvedené ocenění je jistě i motivací k další práci.


Olympiáda z anglického jazyka

Krásné čtvrté místo vybojoval Dominik Petráček (3.A) v krajském kole olympiády z anglického jazyka.

Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme.


Matematický klokan

Na naší škole se 18. 3. 2016 konala soutěž Matematický klokan. Výsledky školního kola naleznete ZDE.


Olympiáda z německého jazyka

Dne 15. 3. 2016 se zúčastnil Dominik Petráček (3.A) krajského kola olympiády z německého jazyka, které se konalo na Gymnáziu v Kladně. Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k desátému místu.


Sáhněte si na částice

Vyslechnout si zajímavé přednášky od pedagogů MFF UK v Praze, pracovat se skutečně naměřenými daty z největšího urychlovače LHC, který se nachází v ženevském CERNu nebo diskutovat o svých výsledcích se studenty z Londýna, Milána či Grenoblu – tak to vše zažili žáci ve středu 2. března 2016 v našem gymnáziu. Více se o akci dozvíte ZDE


Florbalový turnaj

Florbalový tým Jestřábi Nové Strašecí pod taktovkou Tadeáše Řáhy ze 3.B a Jana Brabce ze 4.B se rozhodl uskutečnit turnaj O pohár Jestřábů, který proběhl v neděli 6. března v hale BIOS. Na novostrašecké palubovce se představily kromě domácího i týmy z Řevničova, Všetat a dva z Rakovníka. Výsledky turnaje naleznete ZDE.


Literární dopoledne v Lucerně

Ve čtvrtek 26. února 2016 byla v pražském kině Lucerna ukončena jakási "třetí pětiletka" Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka. V hledišti tak měli možnost spolu s dalšími úspěšnými autory z celé republiky znovu usednout dnes již absolventi novostrašeckého gymnázia.

Více informací naleznete ZDE.


Česká školní inspekce hodnotila naši školu

V závěru školního roku 2014/2015 proběhla v našem gymnáziu kontrola ze strany České školní inspekce. Všechny sledované oblasti měly požadovanou úroveň, některé byly hodnoceny jako příklad dobré praxe. Škola rovněž naplňuje předepsané legislativní normy.

Děkuji všem, kteří svou prací přispěli k pozitivnímu hodnocení naší společné práce. Inspekční zprávu si můžete přečíst ZDE.


Důležité upozornění

V rámci elektronického systému spisové služby je pro důležité dokumenty a sdělení určena tato mailová adresa: gkora@kr-s.cz.


Archiv starších příspěvků

Slovo úvodem


ředitel školy

Krásné léto, vydařenou dovolenou a prázdninovou pohodu přeje všem
Richard Spiegl