logo školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí


Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí

IČ: 470 19 697, tel.: 313 572 402, e-mail: skola@gym-ns.cz

budova školy

Středočeský kraj ESF Nové Strašecí

Aktuální informace

Výsledky maturitních PP z ANJ

Škola obdržela výsledky písemných prací z anglického a německého jazyka.

Výsledky maturitních DT

Škola obdržela výsledky didaktických testů z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka a matematiky. Výpisy si žáci mohou vyzvednout v sekretariátu školy.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

V rámci 2. kola přijímacího řízení mohou uchazeči odevzdávat své přihlášky ke studiu přímo v sekretariátu školy nebo je zaslat poštou v termínu od 11. do 21. května 2005.

Bližší informace - na tel. čísle 725 901 435.


Důležité upozornění

V rámci elektronického systému spisové služby je pro důležité dokumenty a sdělení určena tato mailová adresa: gkora@kr-s.cz.


Přednáška

V pondělí 4. 5. 2015 se žáci tříd 1.A a 1.B zúčastnili přednášky Františka Šlajchrta o květnových událostech roku 1945 v našem regionu.


Výsledky přijímacího řízení

Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdávat v sekretariátu školy od středy 22. dubna v časech od 7:15 do 16:15 hod., po telefonické dohodě i později.


Studenti udělali sbírku a zasadili strom

Platan javorolistý zasadili studenti gymnázia v těsné blízkosti školy v pátek 24. dubna 2015. Strom, který byl pořízen z finanční sbírky mezi studenty a pedagogy školy (4200 Kč), bude připomínat 60. výročí vzniku gymnázia. Vydařené akce se zúčastnili i představitelé města v čele se starostou Karlem Filipem a místostaroskou Libuší Vosátkovou. Fotografie z akce zde.


Den Země

Projektový Den Země proběhl ve čtvrtek 23. dubna 2015. Studenti si mohli vybrat dvě z patnácti ekologických témat zaměřených na světlo a vodu. Absolvovali tak dva devadesátiminutové bloky plné zajímavých úloh, objevování a tvůrčí skupinové spolupráce. Závěrečné prezentace byly mnohdy originální, zajímavé i poutavé. Fotografie naleznete zde.


Úspěch v literární soutěži

Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka, 15. ročník (téma: Tolerance... solidarita... empatie - v mlze)
Jakub Černý: 2. místo, kategorie novinový článek
Marek Parožek: 4. místo, kategorie novinový článek
Romana Stasivová: 4. místo, kategorie povídka
celkem jsme odeslali 7 prací


Archiv starších příspěvků

Slovo úvodem


ředitel školy

Vážení čtenáři,
týden od 25. května bude pro naše maturanty víc než důležitý. Věřím, že před zkušebními komisemi obstojí. Po čtyřech letech studia by měli být dobře připraveni obstát v pomyslné zkoušce dospělosti. Popřejme jim chladnou hlavu i šťasnou ruku při losování otázek. A samozřejmě pevné nervy i rodičům.

Richard Spiegl