Obsah

GDPR - informace

Typ: ostatní
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová a závazná legislativa EU, která si klade za cíl výrazně zvýšit ochranu osobních dat. Toto nařízení je platné od 25. května 2018.

V rámci naplnění všech předepsaných náležitostí budou zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí i nezletilí seznámeni se všemi novinkami, které toto nařízení přináší. Jedná se např. o úpravu školního řádu, rozšíření tzv. informovaného souhlasu z hlediska zveřejňování fotografií a jmen žáků, informace o činnosti tzv. pověřence včetně kontaktu atd. Více informací zveřejníme již brzy na školním webu.


Vytvořeno: 9. 5. 2018
Poslední aktualizace: 28. 5. 2018 08:49
Autor: Richard Spiegl