Navigace

Obsah

SRPDŠ

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Gymnáziu J. A. Komenského Nové Strašecí, z. s. 
IČ: 68420242
 

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy je samostatný subjekt pracující při gymnáziu. Významným způsobem podporuje činnost mnoha školních aktivit žáků. Jedná se zejména o finanční podporu a zajištění organizovaných akcí (adaptační kurz, vědomostní a sportovní soutěže, turistický kurz, majáles, maturitní ples atd.). Současně se podílí na zlepšování materiálních podmínek pro výuku. V poslední době tak byla např. podpořena výuka biologie zakoupením digitálního mikroskopu. Dále byly zakoupeny atlasy, slovníky, siloměry a do tříd instalovány datové projektory.

Ve školním roce 2016/2017 jsou členy výboru, jehož předsedkyní je Mgr. Renata Tůmová, zástupci rodičů z jednotlivých tříd. Ti se scházejí nejméně dvakrát do roka a přenášejí informace o činnosti SRPDŠ rodičům v rámci třídních schůzek. Současně zajišťují a předávají vedení školy podstatné připomínky vzešlé z jednání v rámci třídních schůzek.


Stanovy SRPDŠ