Navigace

Obsah

Olympiáda z českého jazyka

Typ: ostatní
Na podzim tradičně probíhá školní kolo olympiády v českém jazyce. Žáci prokazují jednak své mluvnické znalosti, jednak se prezentují v oblasti stylistické. Gramatika předpokládá jistý teoretický vhled, znalost souvislostí a jazykový cit, ve slohové části se projeví invence, nápaditost a formulační dovednosti, ale i zběhlost v pravopisu a formální náležitosti. Téma letošního slohového úkolu znělo „Kniha, kterou jednou napíšu“, a vypadá to, že se v budoucnu mají čtenáři na co těšit.
Školního kola se zúčastnilo celkem 26 studentů ze všech ročníků a všichni prokázali, že mateřský jazyk je jim víc než nástrojem dennodenní komunikace. Pokud se letos nezmění propozice, postupuje do okresního kola pět nejlepších řešitelů. Jsou to: Karolína Cermanová, (1. B); Aira Málková (2. A); Veronika Samková (4. B); Helena Dvořáková (1. B) a Irena Nováková (1. A). Jako náhradníci jsou v záloze Eliška Svobodová (4. B); Kateřina Vajcová (1. B) a Jiří Kroulík (1. B). Máme radost, že úspěšní jsou jak maturanti, tak i studenti prvních ročníků.
Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme jim i sobě, aby jim zájem o naši mateřštinu vydržel.

Vytvořeno: 21. 12. 2020
Poslední aktualizace: 21. 12. 2020 08:03
Autor: Richard Spiegl