Navigace

Obsah

Poděkování

Typ: ostatní
Rád bych touto cestou poděkoval všem příznivcům našeho gymnázia. Na prvním místě svým kolegyním a kolegům za každodenní trpělivou a systematickou práci. Samozřejmě také rodičům za důvěru a skvělou spolupráci. A také těm, kvůli kterým to všechno je – našim studentům, jejichž výsledky dělají radost nám všem.

Rozhodně nesmím zapomenout na Spolek rodičů a přátel dětí a školy, který nám poskytuje všemožnou pomoc stejně jako rada školy. Za všechny sociální partnery bych uvedl alespoň ČLUZ, a. s., jmenovitě pana generálního ředitele Ing. Perglera, u něhož nacházíme trvalou podporu již řadu let. Děkuji i sponzorům školy a samozřejmě vlastníkovi školní budovy – našemu městu, které v průběhu letních prázdnin zainvestuje výstavbu nových šaten.

Především díky všem jmenovaným lze hodnotit uplynulý rok jako vydařený. Výsledky u maturit dokazují, že naši absolventi jsou dobře připraveni na vysokoškolské studium. Individuální přístup k žákům, partnerské klima, pozitivní vztahy, ale také moderně vybavené učebny, vzdělávací program a styl výuky, domácí i evropské projekty a řada dalších školních aktivit k nám přivádějí stále více zájemců o studium. Že je škola ekonomicky stabilní a účelně hospodaří se svěřenými prostředky potvrdil červnový audit zřizovatele gymnázia. Moje poděkování a uznání patří všem, kteří se zasloužili o to, že do pětašedesátého roku své existence vstupuje gymnázium v dobré kondici.  

Všem výše uvedeným a samozřejmě i všem čtenářům a návštěvníkům našich webových stránek přeji vydařenou dovolenou a spoustu letní pohody.

Richard Spiegl, ředitel gymnázia


Vytvořeno: 1. 7. 2019
Poslední aktualizace: 1. 7. 2019 09:38
Autor: Richard Spiegl