Navigace

Obsah

Adaptační kurz pro první ročníky

Vážení rodiče,
naše škola pořádá pro žáky 1. ročníků tzv. Adaptační kurz.

Náplní kurzu bude atraktivní program, který má za úkol stmelit třídní kolektiv. Budeme využívat širokou škálu prostředků , které dá vají studentům možnost výraznější sebereflexe a tím i možnost korekce jednání celé skupiny. Cílem kurzu je také neformální seznámení třídy se svým třídním učitelem.

Studenti se zúčastní různých her zaměřených na poznání osobnosti, posílení sebevědomí a spolupráci ve skupině. Proběhnou i mnohé odpočinkové sportovní aktivity a turistický výlet.

Celý kurz bude organizován třídními učiteli, vyučujícím tělesné výchovy, výchovnou poradkyní a metodikem prevence.

Kurz se uskuteční v termínu 2. 9. – 4. 9. 2019
Místo: Rekreační středisko Zátiší – Plasy U Plzně

Další informace naleznete v tomto souboru.