Navigace

Obsah

Informace pro přihlášené uchazeče o studium

Typ: ostatní
V níže uvedeném textu se dočtete o dalším průběhu přijímacího řízení.

Přidělení registračního čísla

Všem přihlášeným uchazečům je přiděleno registrační číslo, pod kterým je uchazeč evidován. Přidělení registračního čísla a další informace získali zákonní zástupci ihned při osobním předáním přihlášky.

V případě doručení přihlášky ke studiu poštou zašle škola sken o přidělení registračního čísla s dalšími informacemi zákonným zástupcům uchazeče e-mailem. V písemné podobě bude toto přidělení reg. čísla a další informace předáno uchazečům před zahájením přijímacích zkoušek (tj. 12. a 16. dubna 2018).  

Přípravné kurzy

V pátek 2. března 2018 obdrží všichni uchazeči prostřednictvím e-mailu informaci o nabídce nepovinných přípravných kurzů k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek (viz informace na hlavní stránce školního webu). Do pondělí 5. března je nutné potvrdit mailem svou účast.

Přijímací zkoušky

Všichni uchazeči musí absolvovat jednotné přijímací zkoušky (test z matematiky a českého jazyka a literatury). Pozvánku ke zkouškám dne 12. dubna zasílá uchazečům škola, kterou uvedl uchazeč na přihlášce ke studiu jako první. Pozvánku ke zkouškám dne 16. dubna zasílá uchazečům škola, kterou uvedl uchazeč na přihlášce ke studiu jako druhou. Pozvánky budou odeslány nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním přijímacích zkoušek.

Uchazeči mohou konat přijímací zkoušky v obou termínech, přičemž se jim započítává vždy lepší dosažený výsledek.

Výsledky uchazečů budou škole zpřístupněny v pátek 27. dubna  2018 do 12:00 hod.  Rozhodnutí v přijímacím řízení vydá škola dle platné legislativy do dvou pracovních dnů po zpřístupnění výsledků uchazečů v jednotné zkoušce.

Náhradní termíny jednotné zkoušky

První náhradní termín: 10. května 2018

Druhý náhradní termín: 1. května 2018

Odevzdání zápisového lístku

Na základě zveřejnění seznamu přijatých uchazečů mají tito10 pracovních dní na odevzdání zápisového lístku. Pokud ve stanovené lhůtě zápisový lístek neodevzdají, ruší se tím právní účinky rozhodnutí o přijetí ke studiu a na uvolněné místo postupují v rámci odvolání další uchazeči.

Odvolání proti nepřijetí

Nepřijatí uchazeči mohou podat do 3 prac. dnů odvolání, nejlépe osobně v sekretariátu školy. O odvolání rozhoduje ředitel školy na základě autoremedury v případě, kdy přijatí uchazeči neuplatní ve škole zápisové lístky. Na uvolněná místa postupují původně nepřijatí uchazeči dle zveřejněného pořadí.  

Dotazy

Výše uvedený text je zestručněním administrace přijímacího řízení. Více informací lze získat na www.cermat.cz. S dotazy se můžete obrátit i přímo na školu: reditel@gym-ns.cz . 

   


Vytvořeno: 2. 3. 2018
Poslední aktualizace: 5. 3. 2018 14:26
Autor: Richard Spiegl