Navigace

Obsah

Dopis rodičům se žádostí o pomoc a spolupráci při řešení problému šikany a kyberšikany

Vážení rodiče,
naše škola je příznivě hodnocena vámi i širokou veřejností. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování a současné době i útokům v podobě kyberšikany. Chování s náznaky šikany je v současné době velkým celospolečenským problémem. Týká se to sice malého počtu žáků, ale my nechceme před tímto problémem zavírat oči.

U většiny našich žáků se lze spolehnout na jejich zodpovědné chování. Velice se snažíme o to, aby se toto počínání několika jednotlivců neodrazilo na chování všech ostatních nebo aby nebylo několika nezodpovědným jedincům umožněno úspěšně zastrašovat ostatní. Chceme být připraveni zachytit případné ubližování slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit.

Řešení problémů dětí věnujeme ve škole ohromné množství času. Abychom předcházeli incidentům, velký důraz klademe na prevenci, organizujeme různé akce pro naše studenty – adaptační kurz, lyžařský kurz, turistický a mediální kurz a projektové dny. Rozšiřujeme nabídku přednášek na rozličné téma týkající se rizikových faktorů chování, které děti absolvují v rámci školní výuky. Samotným žákům doporučujeme, aby o problémech otevřeně hovořily a podělily se o své starosti. Ne vždy děti najdou v sobě dost odvahy, aby se s problémem svěřily ve škole. Prosíme Vás proto o pomoc.

Pro nás je velice důležitá spolupráce pedagogů s rodiči. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na třídního učitele nebo školního metodika prevence. Vaše informace se budou brát velmi vážně a situaci se budeme snažit urychleně vyřešit.

Doufáme, že pomůžete následujícími způsoby:

  • Informujte nás prosím, pokud bude Vaše dítě šikanováno nebo zastrašováno nebo mu bude nějaké jiné dítě ubližovat (kontakt na třídního učitele nebo školního metodika prevence najdete na našich stránkách).
  • Pokud Vaše dítě patří mezi ty, kteří nejdřív uhodí a až potom přemýšlejí, vážně si s ním prosím promluvte. Podle našeho názoru jde o tak vážný problém, že jsme rozhodnuti příště děti, které budou vyvolávat nepřátelství, mstít se, spolčovat se s druhými k šikanování jednoho dítěte nebo si budou libovat v násilném, vyprovokovaném chování, hodnotit velice přísně v souladu s ustanovením Školního řádu.

Doufáme, že uděláte všechno, co je ve Vašich silách, abyste nám pomohli potlačit tuto nežádoucí tendenci. Je v zájmu každého z nás, aby se takovéto asociální jednání postihovalo co nejpřísněji.

 

Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Šárka Preissová
školní metodik prevence