Navigace

Obsah

Charakteristika školy

 

Tradice a poslání školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí bylo založeno v roce 1954. Mnoho let budované a praxí prověřené hodnoty školy vytvářejí její jistou jedinečnost. Ta spočívá v přiměřené náročnosti, individuálním přístupu ke každému žákovi, výchovné dimenzi pedagogické práce, v odborných i osobnostních hodnotách pedagogického sboru, ve vnitřní motivaci učitelů dělat pro žáky i něco navíc, než říká příslušný pracovní řád, v kvalitě vztahu učitel – žák. Naším cílem je respektovat a rozvíjet tradiční hodnoty školy a současně smysluplně reagovat na měnící se podmínky ve školství, potřeby žáků i moderní trendy ve vzdělávání a nové poznatky. To vše s vědomím, že tím nejdůležitějším ve škole je žák. V naší práci využíváme i bohaté kulturní tradice, které cíleně podporujeme. Jmenovat lze známý folklorní soubor Čtyřlístek, školní divadlo, kapelu nebo pěvecký sbor.

Nezaměnitelné vnitřní klima školy k nám přivádí mnoho schopných a nadaných studentů. Ti k nám přicházejí studovat především z bývalých okresů Rakovník, Kladno a Praha západ.

Cílem vzdělávacího procesu gymnázia je zejména příprava studentů ke studiu na vysokých školách. Studium je čtyřleté, v každém ročníku máme dvě paralelní třídy. Vhodně nastaveným vzdělávacím programem se snažíme zajistit stále kvalitnější přípravu žáků v celém širokém spektru zaměření. Díky systému volitelných a nepovinných předmětů u nás nacházejí uplatnění žáci s přírodovědným i společenskovědním zaměřením.