Navigace

Obsah

Adaptační kurz

Adaptační kurz je tradiční školní aktivitou, která se týká nově nastupujících žáků. Jeho smyslem je vzájemné poznávání a vytváření pozitivních vazeb v rámci třídních kolektivů. Probíhá obvykle ve třech až čtyřech dnech společného pobytu žáků a jejich pedagogů v přírodě. Rekreační zařízení Plasy u Plzně poskytlo již několikrát velmi dobré zázemí pro plánované aktivity. Kromě nových žáků a jejich třídních učitelů se kurzu pravidelně zúčastňují výchovná poradkyně a metodička prevence nežádoucích jevů.