Navigace

Obsah

Studentské divadlo Bedřych při Gymnáziu J. A. Komenského Nové Strašecí

V září 1994 se nabídka nepovinných volitelných předmětů rozšířila o Dramatický klub. Dvouhodinový předmět se věnoval především rozvoji osobnosti a sociálního cítění studentů. Prostřednictvím dramatických a her a improvizací navazovali studenti mezi sebou hlubší sociální kontakty, díky dramatickým strukturám a modelovým situacím se učili řešit konfliktní situace, naslouchat druhým, prosazovat svůj názor i dospět ke kompromisu.

Většina cvičení a her měla blízko k divadlu, a proto přišel nápad přichystat na Vánoce 1994 hru Nocleh Panny Marie. Něco podobného se opakovalo v roce 1998 – vznikl komponovaný pořad Lešanské jesličky.

V roce 2000 se v Dramatickém klubu objevili studenti, kteří chtěli svoji práci směřovat k divadlu. Nastudovali hru se zpěvy a loutkami Aucassin a Nicoletta, na ni pak navazovala divadelní hra D. Fischerové Báj (2001). Od té doby je nejdéle každé dva roky realizována nová divadelní hra, která se dočká zhruba pěti až deseti repríz.

Od roku 2003 se Dramatický klub podílí na organizaci středočeské divadelní přehlídky Setkání ve Strašecí, která je postupová na dvě celostátní přehlídky - Mladou scénu a Šrámkův Písek.

Aby zdůraznil Dramatický klub své divadelní zaměření, přejmenoval se v roce 2005 na Studentské divadlo Mařeni a Pařeni. V roce 2013 přišla další změna názvu, tentokrát na lépe zapamatovatelné Studentské divadlo Bedřych.

Členové Studentského divadla Bedřych nejen připravují svá divadelní představení, ale účastní se i celé řady dalších akcí. Pomáhají při vítání nových občánků města Nové Strašecí, při každoročním masopustu, vystupují před Vánoci s lidovými hrami, navštěvují semináře při divadelních přehlídkách, profesionální divadelní představení.

Někteří „odchovanci“ pokračují po gymnáziu v kariéře profesionálních divadelníků (Nataša Gáčová, Roman Štabrňák, Michal Isteník) či pracovníků v kultuře (Daniela Šteruská, Alexandr Průša).

Od založení Dramatického klubu do června 2016 jej vedla Iva Vachková (Dvořáková), v září 2016 štafetu převzala její žákyně Martina Černá (Tothová) a od září 2017 jej vede Bohumil Chochola.

 

Realizované divadelní hry:

 • 2000 – Aucassin a Nicoletta
 • 2001 – Báj
 • 2002 – Jan z Lipan
 • 2004 – Tristan a Izolda
 • 2005 – Moře, modravé horizonty pobřeží
 • 2006 – Nangijala, země na opačné straně oblohy
 • 2008 – Rozhodujeme sami?
 • 2009 – Gilgameš
 • 2010 – Elektronická kostka
 • 2012 – Naše poklesky
 • 2013 – Aucassin a Nicoletta
 • 2014 – Krabat
 • 2015 – Au revoir MA
 • 2016 – Prospero
 • 2017 – Dáš kolá(č)ž?
 • 2018 – Seznamte se