Obsah

Kurz první pomoci

Jedná se o půldenní výukový program pro žáky prvního ročníku realizovaný ve spolupráci se SZŠ a VOŠ Kladno. Cílem je posílení zodpovědnosti za zdraví vlastní i druhých. Osvojováním praktických dovedností jsou žáci vedeni k získání schopnosti aktivního přístupu k poskytování první pomoci v případě úrazu, nehody či jiné mimořádné události. Náplň kurzu rozvíjí zejména PT OSV a EV a je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.