Navigace

Obsah

Informace pro rozvoj demokratické společnosti

Nplakát projektuaše gymnázium spolupracuje s ČVUT Praha v rámci projektu „Informace pro rozvoj demokratické společnosti“, reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008181 v rámci programu OP VVV.

Do projektu jsme se zapojili jako spolupracující subjekt, a na našem gymnáziu bude probíhat ověřování třech nově vytvořených vzdělávacích programů – Nová média a sociální sítě pro SŠ, Informace v demokratické společnosti a Krizová komunikace pro ŠŠ.

 

logolink