Navigace

Obsah

Pilotní ověření projektu PEDAgog Lektorem

Z pilotního semináře projektu Pedagog lektorem si účastníci odnesli nejen nové tablety, ale i řadu praktických zkušeností a dovedností.

V pátek 27. června 2014 proběhlo v budově Gymnázia J. A. Komenského Nové Strašecí pilotní ověření projektu PEDAL v části věnované komunikaci a prezentaci pedagoga jako lektora. Interaktivního semináře se zúčastnilo všech dvanáct účastníků projektu ze čtyř středních škol Středočeského kraje.

Seminář byl zaměřen především na rozvoj a praktický nácvik odborných dovedností lektorů dalšího vzdělávání dospělých. Jednalo se zejména o zpracování minutového scénáře výstupu včetně jeho podpory didaktickou technikou nebo praktický nácvik komunikativních dovedností formou individuálních výstupů.

Praktickým způsobem byly pojaty i další odborné dovednosti – interaktivní přístup při vzdělávání, řešení problémových situací, analýza příkladů z praxe a jejich využití, testy, brainstorming, modelové situace s následnou skupinovou diskusí. Zvláštní pozornost byla věnována nejčastějším chybám při verbální a neverbální komunikaci.

Tematicky byl pilotní seminář rozčleněn do dílčích okruhů, které se týkaly rozdílů v motivaci žáků a dospělých ke vzdělávání, odlišností při verbální komunikaci se žáky a dospělými účastníky vzdělávání dospělých včetně praktického nácviku řešení kritických situací – např. manipulace, agresivita nebo pasivita posluchačů. Úkolem účastníků pilotního projektu bylo i správné porozumění projevům neverbální komunikace, nácvik technik aktivního naslouchání a řízení dialogu.

V samotném závěru pak účastníci semináře vytvářeli na základě získaných informací a sdílených zkušeností vlastní charakteristiku úspěšného lektora a byli schopni formulovat základní odlišnosti v práci pedagoga střední školy a lektora dalšího vzdělávání dospělých. Významným bonusem a obohacením semináře byl živý zájem účastníků o danou problematiku, který se projevil předáváním osobních zkušeností s prací učitele i lektora a následnou podnětnou diskusí, do které se zapojili všichni přítomní.

 

pedal1pedal2