Navigace

Obsah

Informace o projektu Vzdělávání a nové technologie

Číslo a název operačního programu: 02 Vývoj, výzkum, vzdělávání (OP VVV)
Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo a název investiční priority: 02.3. 68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímzu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání
Výzva: č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MMR v prioritní ose 3 OP
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016552
Název projektu: Vzdělávání a nové technologie (Education and New Technology
Celkové způsobilé výdaje: 820 557,00 Kč
Datum zahájení: 1. 11. 2019
Datum ukončení: 31. 10. 2021
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

  • personální podpora,
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
  • společné vzdělávání žáků,
  • šklní kariérový poradce
  • aktivity rozvíjející ICT.

Aktivity projektu:

  1. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - osobnostně sociální rozvoj
  2. Tandemová výuka na SŠ
  3. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  4. Školní kariérový poradce
  5. Využití ICT ve vzdělávání

 

Další informace o projektech naleznete na stránkách MŠMT, OP VVV, Šablony pro SŠ a VOŠ II a ESI fondů.

logoling OP VVV