Navigace

Obsah

Studentský parlament

Studentský parlament vznikl před šesti lety jako aktivita studentů spojená s možností více se podílet na činnosti gymnázia. Zvolení zástupci z jednotlivých tvoří výbor, z jehož středu si volí svého předsedu. Ten svolává jednání výboru operativně dle potřeb. Jednání výboru iniciuje i ředitel školy. Přestože v průběhu let aktivita parlamentu kolísala, podařilo se studentům zorganizovat zajímavé akce (např. dobrovolnická činnost v domově seniorů) nebo prosadit úpravy interiéru školy.