Navigace

Obsah

ČASOVÝ HARMONOGRAM
ŠKOLNÍHO ROKU 
2022/2023

Období školního vyučování

 • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022.
 • Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2023.
 • Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

 

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. a čtvrtek 27. října 2023. 
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Vysvědčení za 1. pololetí bude předáno v úterý 31. ledna 2023.
 • Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
 • Jarní prázdniny budou od pondělí 13. února do neděle 19. února 2023.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července do neděle 3. září 2023. Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

Jednání pedagogické rady, klasifikační porady

 • středa 31. srpna 2022
 • pondělí 21. listopadu 2022 od 14:30 hod.
 • čtvrtek 26. ledna 2023 od 15:15 hod.
 • středa 12. dubna 2023 od 14:30 hod.
 • středa 27. dubna 2023 - 4. ročník – 14:30 hod.
 • pondělí 26. června 2023 od 14:30 hod.

 

Třídní schůzky

 • úterý 22. listopadu 2022 od 16:30 hod.
 • čtvrtek 13. dubna 2023 od 16:30 hod.

 

Opravné maturitní zkoušky

 • 7. září 2022 od 13:00 hod.

 

Imatrikulace

 •  5. září – 16:00 hod. a 16:30 hod.

 

Harmonogram maturitního ročníku – termíny maturitních zkoušek – jarní zkušební období

 • do čtvrtka 1. 12. 2022 – přihlášky k MZ
 • odevzdání seznamu liter. děl – do 31. března 2023
 • pátek 28. dubna 2023 předávání vysvědčení
 • písemná maturitní práce
  • pondělí 3. dubna – ČJL
  • úterý 4. dubna – anglický jazyk
  • středa 5. dubna – cizí jazyky
 • didaktické testy – od úterý 2. května do pátku 5. května 2023
 • ústní profilové zkoušky – od úterý 16. května do pátku 19. května 2023
 • středa 24. května 2023 – předávání MV na MěÚ (16:00 hod. a 16:30 hod.)

 Burza škol

 • Kladno: úterý 11. – středa 12. října 2022
 • Rakovník: středa 19. října 2022

 

Kurzy

 • Adaptační kurz: 14. – 16. září 2022 – 1. ročník – Machův Mlýn
 • Environmentální kurz:
  • 9. – 11. listopadu 2023 – 2.A
  • 14. – 16. listopadu 2023 – 2.B
 • Lyžařský výcvikový kurz: 5. – 10. 2. 2023
 • Cyklistický a turisticky kurz: (3. ročník): Malá Skála – 2. – 5. květen 2023

 

Dny otevřených dveří

 • úterý 8. listopadu 2022 od 8:00 do 17:30 hod.
 • čtvrtek 15. prosince 2022 od 8:00 do 17:30 hod.

 

Maturitní ples

 • 13. ledna 2023 – 4.A
 • 27. ledna 2023 – 4.B

 

Přijímací řízení

 • do středy 1. března 2023 – odevzdání přihlášky
 • konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) - 13. a 14. dubna 2023
 • náhradní termín - 10. a 11. května 2023
 • předání výsledků JPZ - 28. dubna 2023, ředitel do 2 pracovních dnů vyhlásí výsledky přijímacího řízení
 • seznam přijatých uchazečů na webu – zveřejní se pořadí uchazečů pod registračním číslem (součástí jsou kritéria PŘ + hodnocení prvního a posledního uchazeče)
 • nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí poštou/datovou schránkou
 • podání zápisového lístku – do 10 pracovních dní
 • podání odvolání (přijetí na autoremeduru) - do 3 pracovních dní

 

Společný závěr školního roku v NKC spojený s vyhlášením nejúspěšnějších studentů

 • středa 28. června 2023

 

Olympijský den

 • čtvrtek 29. června 2023

 

Školní výlety

 • 22. – 23. června 2023

 

Erasmus+

 • Litva – 10. – 14. října 2022