Navigace

Obsah

ČASOVÝ HARMONOGRAM

ŠKOLNÍHO ROKU  2021/2022

Období školního vyučování

 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.
 • Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.
 • Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

 

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. a pátek 29. října 2021. 
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
 • Pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
 • Jarní prázdniny od pondělí 7. února do neděle 13. února 2022.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022. Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Jednání pedagogické rady, klasifikační porady

 • úterý 31. srpna 2021
 • středa 24. listopadu 2021 od 13:45 hod.
 • středa 26. ledna 2022 od 13:45 hod.
 • středa 20. dubna 2022 od 13:45 hod.
 • pondělí 27. června 2022 od 15:15 hod.

 

Třídní schůzky

 • čtvrtek 25. listopadu 2021 od 16:30 hod.
 • čtvrtek 21. dubna 2022 od 16:30 hod.

 

Opravné maturitní zkoušky

 • 9. září 2021 od 13:30 hod.

 

Imatrikulace

 •  8. září – 16:00 hod. a 16.:30 hod.

 

Harmonogram maturitního ročníku termíny maturitních zkoušek – jarní zkušební období

 • do středy 1. 12. 2021 – přihlášky k MZ
 • odevzdání seznamu liter. děl – do 31. března
 • písemná maturitní práce:
  • pondělí 4. dubna – ČJL
  • úterý 5. dubna – anglický jazyk
  • středa 6. dubna – cizí jazyky
 • didaktické testy – od pondělí 2. května do středy 4. května
  • matematika – 2. května 8:00 - 10:35 hod.
  • anglický jazyk – 2. května od 13:00 - 15:20 hod.
  • český jazyk a literatura – 3. května od 8:00 do 9:45 hod.
  • němčina, ruština, španělština – 4. května od 13:00 do 15:20 hod.
  • předání výsledků didaktických testů – 15. květen
 • ústní profilové zkoušky – od pondělí 16. května do pátku 20. května
 • středa 25. května – předávání MV na MěÚ (16:00 hod. a 16:30 hod.)

 

Burza škol

 • Kladno: úterý 12. – středa 13. října 2021

 

Kurzy

 • Adaptační kurz: 1. – 3. září 2021 – 1. ročník
 • Environmentální kurz: (2. ročník) – 20. září 2021
 • Lyžařský výcvikový kurz: 23. – 28. ledna 2022.
 • Cyklistický a turisticky kurz: (3. ročník): 2. – 6. května 2021

 

Dny otevřených dveří

 • čtvrtek 11. listopadu 2021 od 8:00 do 17:30 hod.
 • úterý 14. prosince 2021 od 8:00 do 17:30 hod.

 

Maturitní ples

 • 17. června 2022

 

Přijímací řízení

 • do úterý 1. března 2022 – odevzdání přihlášky
 • konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) - 12. a 13.dubna
 • náhradní termín - 10. a 11. května
 • předání výsledků JPZ - 28. dubna, ředitel do 2 pracovních dnů vyhlásí výsledky přijímacího řízení
 • seznam přijatých uchazečů na webu - zveření se pořadí uchazečů pod registračním číslem (součástí jsou kritéria PŘ + hodnocení prvního a posledního uchazeče)
 •  nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí poštou/datovou schránkou
 • podání zápisového lístku - do 10 pracovních dní
 • podání odvolání (přijetí na autoremeduru) - do 3 pracovních dní

 

Společný závěr školního roku v NKC spojený s vyhlášením nejúspěšnějších studentů

 • úterý 28. června 2022

 

Olympijský den

 • středa 29 června 2022

 

Školní výlety

 • 23. – 24. června 2022