Navigace

Obsah

ČASOVÝ HARMONOGRAM

ŠKOLNÍHO ROKU  2018/2019

Období školního vyučování

 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
 • Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
 • Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek  28. června 2019 – v jednání je ukončení výuky ke dni 21. června 2019 z důvodu výstavby nových šaten.

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. a úterý 30. října 2018. 
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
 • Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
 • Jarní prázdniny od pondělí 25. února do neděle 3. března 2019.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. a pátek 19. dubna 2019.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Volno z rozhodnutí ředitele školy

 • 31. října až 2. listopadu 2018 z důvodu plánované rekonstrukce v budově školy.

Jednání pedagogické rady, klasifikační porady

 • pátek 31. srpna 2018
 • středa 14. listopadu 2018 od 13:45 hod.
 • středa 23. ledna 2019 od 13:45 hod.
 • středa 10. dubna 2019 od 13:45 hod.
 • pátek 26. dubna 2019 – maturitní ročník – klasifikační porada
 • úterý 18. června 2019 od 15:15 hod.

Třídní schůzky

 • čtvrtek 15. listopadu 2018 od 16:30 hod.
 • čtvrtek 11. dubna 2019 od 16:30 hod.

Harmonogram maturitního ročníku

 • přihlášky k MZ – do pondělí 3. 12. 2018
 • úterý 30. dubna 2019 = vydání vysvědčení 4. ročníkům
 • písemné práce a didaktické testy společné části MZ – středa 10. a čtvrtek 11. dubna 2019 a čtvrtek 2. – pátek 10. května 2019
 • 2. – 15. května 2018 = dle zvolených zkoušek pět dní volna před vykonáním profilové části a společné ústní části MZ
 • pondělí 20. – pátek 24. května 2019 = ústní MZ společná i profilová část (1 komise)
 • Do 2 dnů po odeslání výsledků školy předá Centrum celkové výsledky škole (do úterý 28. května 2019)
 • středa 29. května 2019 = slavnostní předání maturitních vysvědčení – MěÚ Nové Strašecí v 16:00 hod. – 4. A  

Jazykové a poznávací pobyty žáků

 • Rakousko: 16. – 20. červen 2019

Burza škol

 • Kladno: úterý 9. – středa 10. října 2018
 • Rakovník: úterý 20. listopadu 2018

Kurzy

 • Adaptační kurz: 3. – 5. září 2018 – 1. ročník
 • Environmentální kurz: (2. ročník) – pondělí 17. září až pátek 21. září 2018
 • Lyžařský výcvikový kurz: 6. – 11. 1. 2019
 • Cyklistický a turisticky kurz: (3. ročník) – pondělí 10. až pátek 14. června 2019 – Machův Mlýn

Dny otevřených dveří

 • čtvrtek 22. listopadu 2018 od 8:00 do 17:00 hod.
 • úterý 11. prosince 2018 od 8:00 do 17:00 hod.

Projektové dny

 • Země česká, domov můj – významné osmičky: pátek 26. října 2018
 • Vánoce – čtvrtek 20. prosince 2018
 • Den Země – (předběžně středa 17. dubna 2019) bude upřesněno později, až MŠMT vyhlásí termíny přijímacích zkoušek

Maturitní ples

 • Pátek 25. ledna 2019

Přijímací řízení

 • Odevzdání přihlášek do školy – do 1. března 2019
 • Přijímací zkoušky (jednotné povinné testy ČJL a MAT) v intervalu od 12. do 26. dubna 2019 (upřesní MŠMT do 28. září 2018)
 • Jednotné testy – výsledky budou škole předány nejpozději 28. dubna 2019 (neděle)

Majáles

 • čtvrtek 16. května 2019 – od 15:00 hod.

Poslední zvonění

 • úterý 30. dubna 2019 – před převzetím vysvědčení

Společný závěr školního roku v NKC spojený s vyhlášením nejúspěšnějších studentů

 • bude upřesněno později – června 2019

Olympijský den

 • nebude vzhledem k ukončení výuky 21. 6. 2019

Školní výlety

 • nebudou vzhledem k ukončení výuky 21. 6. 2019