Navigace

Obsah

ČASOVÝ HARMONOGRAM

2023/2024

Období školního vyučování

 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023.
 • Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2024.
 • Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

 

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. 
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Vysvědčení za 1. pololetí bude předáno ve středu 31. ledna 2024.
 • Pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
 • Jarní prázdniny budou od pondělí 19. února do neděle 25. února 2024.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června do neděle 1. září 2024. Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

Jednání pedagogické rady, klasifikační porady

 • pátek 1. září 2023 od 11:00 hod.
 • pondělí 13. listopadu 2023 od 15:15 hod.
 • pondělí 29. ledna 2024 od 15:15 hod.
 • středa 10. dubna 2024 od 15:15 hod.
 • čtvrtek 25. dubna 2024–4. ročník – 15:15 hod.
 • pondělí 24. června 2024 od 15:15 hod.

 

Třídní schůzky

 • úterý 14. listopadu 2023 od 16:30 hod.
 • čtvrtek 11. dubna 2024 od 16:30 hod.

 

Opravné maturitní zkoušky

 • 14. září 2023 od 13:30 hod.

 

Imatrikulace

 • úterý 5. září 2023 – 16:00 hod. (1.A) a 16:40 hod. (1.B)

 

Harmonogram maturitního ročníku – termíny maturitních zkoušek – jarní zkušební období

 • do pátku 1. 12. 2023 – přihlášky k MZ
 • odevzdání seznamu liter. děl – do 31. března 2024
 • úterý 30. dubna 2024 - předávání vysvědčení
 • písemná maturitní práce
  • úterý 2. dubna – ČJL
  • středa 3. dubna – ANJ
  • čtvrtek 4. dubna – CIJ
 • didaktické testy – od úterý 2. května do středy 15. května 2024
 • ústní profilové zkoušky – od pondělí 20. května do pátku 24. května 2024
 • středa 29. května 2024 – předávání MV na MěÚ (16:00 hod. a 16:30 hod.)

 

 Burza škol

 • Kladno: úterý 10. – středa 11. října 2023
 • Rakovník:

 

Kurzy

 • Adaptační kurz: 11. – 13. září 2023 – 1. ročník – Machův Mlýn
 • Environmentální kurz:
  • středa 6. září – 8. září 2023 – 2.A
  • středa 1. listopadu – 3. listopadu 2023 – 2.B
 • Lyžařský výcvikový kurz:
 • Cyklistický a turisticky kurz: (3. ročník): Malá Skála – 13. – 16. květen 2024

 

Dny otevřených dveří

 • čtvrtek 9. listopadu 2023 od 8:00 do 17:30 hod.
 • úterý 12. prosince 2023 od 8:00 do 17:30 hod.

 

Maturitní ples

 • 26. ledna 2024

 

Přijímací řízení

 • do pátku 1. března 2024 – odevzdání přihlášky
 • konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) - 12. - 28. dubna 2024
 • náhradní termín -
 • předání výsledků JPZ - seznam přijatých uchazečů na webu – zveřejní se pořadí uchazečů pod registračním číslem (součástí jsou kritéria PŘ + hodnocení prvního a posledního uchazeče)
 • nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí poštou/datovou schránkou
 • podání zápisového lístku – do 10 pracovních dní
 • podání odvolání (přijetí na autoremeduru) - do 3 pracovních dní

 

Společný závěr školního roku v NKC spojený s vyhlášením nejúspěšnějších studentů

 • středa 26. června 2024

 

Olympijský den

 • čtvrtek 27. června 2024

 

Školní výlety

 • 20. – 21. června 2024

 

Veletrh VŠ

 •  pátek 9. února 2024