Navigace

Obsah

Školní psycholog

Školní psycholog je odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační a informační služby žákům, rodičůmučitelům. Zabývá se především včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a vytvářením (případně i realizací) strategií a postupů vedoucích k zmírnění výukových problémů. Individuálně se věnují každému žákovi dle jeho potřeb (problémy adaptace a socializace, komunikace se spolužáky, školní úspěšnost, poruchy učení, nebo chování). Nabízejí podporu potenciálně i v osobních záležitostech či v případě náročné rodinné situace.

Psycholožka úzce spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky školy a zejména s dalšími členy školního poradenského pracoviště (s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence). V případě potřeby zajišťuje a zprostředkovává kontakt s externími poskytovateli psychologických (zejména terapeutických) a dalších podpůrných a pomáhajících služeb.

Psycholožka svou prací přispívá k utváření a udržování zdravého a příjemného sociálního klimatu celé školy a k prevenci negativních jevů. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázána mlčenlivostí.

Pracovnu školní psycholožky naleznete v druhém patře gymnazia za ředitelnou.

Konzultační hodiny: úterý 15:20 – 17:20, dále dle domluvy.

Konzultace si, prosím, předem domluvte na telefonním čísle 777 810 621. Volejte prosím po 12:00, nebo napište sms a zavolám zpět jak jen to bude možné. Nebo na adrese patkova@gym-ns.cz (termín může být obsazený).

 

Upozorňujeme, že s výjimkou řešení akutních krizových situací je pro přímou práci školního psychologa s žákem a pro vedení potřebné dokumentace nezbytný souhlas jeho zákonného  zástupce.