Navigace

Obsah

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

 

 • Obor vzdělání:  79–41–K/41 Gymnázium
  • obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků
  • potvrzení od lékaře na přihlášku se nepožaduje
 • Forma vzdělávání: denní.
 • Délka vzdělávání: 4 roky.
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 (2 třídy po 30 žácích).
 • Termín odevzdání přihlášek ke studiu: do 1. března 2021 v sekretariátu školy nebo doporučeným dopisem.
 • Termín písemných testů: 12. a 13. duben 2021 (12. a 13. května 2021 náhradní termín)

 

Skladba a vyhodnocení přijímacího řízení:

 1. V prvním kole přijímacího řízení budou uchazeči přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.
 2. chazeči budou konat přijímací zkoušky formou jednotných písemných testů z českého jazyka a matematiky (autorem testů je CZVV). Písemné testy budou konat všichni přihlášení uchazeči.
 3. Přihlášení uchazeči budou seřazeni podle součtu dosaženého počtu bodů:
  • z matematiky (váha 50 %)
  • z českého jazyka (váha 50 %)