Navigace

Obsah

Co dělat, když...

Typ: ostatní
Co dělat, když... 1 V pátek se uchazeči o studium dozvědí, jak dopadli. V níže uvedeném textu se dovíte, jak dál postupovat.

Přijímací řízení – výsledky, termíny, odvolání

Vážení rodiče, milí uchazeči, v níže uvedeném textu se dozvíte vše, co se týká výsledků přijímacího řízení.

Nahlížení do spisu

V souladu s § 36 a § 38 správního řádu má účastník právo nahlížet do spisu a zároveň se vyjádřit k podkladům, na základě kterých bude vydáno rozhodnutí. Toto může učinit v pátek 28. 4. 2023 v době od 10 do 12 hodin - opravené záznamové archy budou k dispozici až od 12 hodin.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Po ukončení nahlížení do spisu stanoví ředitel školy podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení jejich pořadí dle vyhlášených kritérií a zveřejní seznam přijatých uchazečů (na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v budově školy) v pátek 28. 4. 2023 ve 12:00 hodin.

 

Převzetí rozhodnutí o přijetí i nepřijetí ke studiu

Na základě zveřejněných výsledků si může zákonný zástupce v sekretariátu školy vyzvednout osobně rozhodnutí o přijetí či nepřijetí v úterý 2. 5. 2023 až pátek 5. 5. 2023 v době od 8:00 hod. do 16:00 hod (v pátek do 12 hodin).

 

Odeslání výsledků o nepřijetí ke studiu

Zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude nevyzvednuté rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou v pátek 5. 5. 2023 od 12 hodin. Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílá, lze si je vyzvednout v sekretariátu školy.

 

Odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy v kanceláři školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Pokud ve stanovené lhůtě zápisový lístek zákonní zástupci nezletilého uchazeče neodevzdají, ruší se tím právní účinky rozhodnutí o přijetí ke studiu a na uvolněné místo postupují v rámci odvolání další uchazeči.

 

Odvolání proti nepřijetí

Nepřijatí uchazeči mohou podat do 3 pracovních dnů odvolání proti nepřijetí nejlépe osobně v sekretariátu školy. O odvolání rozhoduje ředitel školy na základě autoremedury v případě, kdy přijatí uchazeči neuplatní ve škole zápisové lístky. Na uvolněná místa postupují původně nepřijatí uchazeči dle zveřejněného pořadí.  

Co dělat, pokud jste mezi přijatými uchazeči?

Především gratuluji k vynikajícímu výsledku. Pokud hodláte studovat v naší škole, dovolím si požádat o předání zápisového lístku bez zbytečného odkladu.

Pokud se ale rozhodnete pro jinou školu, prosím o bezodkladné sdělení této skutečnosti (reditel@gym-ns.cz nebo sms 725 901 435, telefonem do sekretariátu školy). Na uvolněná místa čekají desítky dalších uchazečů – vyjádříte tak svou solidaritu vůči rodičům ostatních uchazečů. Předem Vám i za ně děkuji.

Dovolte mi rozloučit se s těmi z Vás, kteří jste zvolili jinou školu. V dalším studiu Vám přeji hodně úspěchů a děkuji za důvěru, kterou jste nám projevili odevzdáním přihlášky ke studiu.   

 

Co dělat, pokud je uchazeč mezi nepřijatými?

V tomto případě doporučuji zachovat chladnou hlavu, protože nic není ztraceno. V systému dvou přihlášek dochází každoročně k tomu, že někteří z přijatých uchazečů zvolí jinou školu a do našeho gymnázia nenastoupí. Tím se uvolní jejich místa (obvykle cca 20 – 25 míst), na která postupují původně nepřijatí uchazeči, pokud splnili podmínky pro přijetí.

Podmínkou pro přijetí je ale včasné podání odvolání proti nepřijetí ke studiu. Doporučuji proto neprodleně navštívit školu a na místě odvolání podat. Současně vám budou předány podrobnější informace o celém procesu odvolání.

Vážení rodiče, kapacita naší školy je dostatečná na to, abychom, byť na odvolání, přijali všechny skutečně vážné uchazeče o studium v našem gymnáziu. Tak tomu bylo vždy i v minulých letech.

V případě jakýchkoli nejasností mě neváhejte kontaktovat e-mailem (spiegl@gym-ns.cz) nebo telefonicky 725 901 435.

Richard Spiegl

  


Vytvořeno: 26. 4. 2023
Poslední aktualizace: 27. 4. 2023 14:48
Autor: Richard Spiegl