Navigace

Obsah

PEDAgog Lektorem

Ve středu 17. září 2014 proběhlo v budově Gymnázia J. A. Komenského Nové Strašecí pilotní ověření projektu PEDAL v části KA 04. Interaktivního semináře v rozsahu osmi vyučovacích hodin se zúčastnilo všech dvanáct účastníků projektu. Účastníkům pilotního ověřování byly k dispozici datový projektor, připojení na internet, zatemnění a ozvučení.

 

Druhý den pilotního kurzu Pedagog lektorem byl zaměřen na témata:

  • kognitivní procesy ve vzdělávání dospělých, styly učení, paměť
  • struktura motivace dospělých k učení, pozice a role lektora
  • didaktická specifika vzdělávání dospělých, cyklus aktivního učení
  • mapování vzdělávacích potřeb dospělých účastníků vzdělávacího programu
  • tvorba obsahu a struktury vzdělávacího programu pro dospělé

 

Stejně jako v předchozím pilotním ověření byl seminář zaměřen jak na nezbytné teoretické poznatky, tak na rozvoj a praktický nácvik odborných dovedností lektorů dalšího vzdělávání dospělých.

Výše uvedená témata byla pojata interaktivně. Vhodně bylo využíváno dosavadních praktických zkušeností účastníků semináře, které byly následně prohlubovány a obohacovány o další fakta a zajímavosti.

Obsah jednotlivých témat byl naplněn v žádoucí míře a stanoveném rozsahu. Tím byly posíleny kompetence účastníků k naplnění cílů závěrečných výstupů jak z hlediska sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, tak z pohledu zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu. Pozornost byla věnována též hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů i požadovaných kompetencí.

V rámci pilotního ověřování byli účastníci seznámeni i s tzv. měkkými kompetencemi. Zvláštní pozornost byla věnována flexibilitě a kreativnímu myšlení. Důraz byl kladen na vhodnou volbu stylů a metod práce s ohledem na posluchače, situační kontexty a empatii.

Obsahové cíle druhého dne pilotního ověřování byly naplněny dle plánu. Princip názornosti byl podpořen řadou praktických ukázek. Lektorka zodpověděla veškeré dotazy týkající se závěrečného dne z pohledu využití tabletů a e-learningu.

Richard Spiegl

 

pedal1pedal3

pedal4pedal6

pedal7