Navigace

Obsah

Třetí den pilotního ověřování projektu Pedagog lektorem

V budově Gymnázia J. A. Komenského Nové Strašecí proběhl ve středu 29. října 2014 třetí dne pilotního ověření projektu PEDAL v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Na programu byly prezentace závěrečných prací účastníků projektu. Úkolem frekventantů bylo prokázat nejen teoretické, ale zejména praktické zvládnutí prezentačních dovedností lektora dalšího vzdělávání dospělých.

Zkušební komise sledovala a následně hodnotila jednotlivé výstupy podle jasně stanovených parametrů. Kromě celkového vyznění prezentací, si členové komise všímali zejména toho, zda výstup naplnil znaky práce s dospělými.

Různorodé spektrum účastníků projektu ze čtyř škol Středočeského kraje se promítnulo i ve zvolených tématech jednotlivých prezentací. Ty byly obsahově velmi rozmanité.

Společným znakem většiny prezentovaných výstupů byly pečlivá příprava a snaha o důslednou aplikaci poznatků získaných v rámci prvních dvou dnů pilotního školení.

Pozitivním faktem je skutečnost, že řada účastníků kurzu zjevně pracovala s informacemi z předaných metodických příruček, které byly více či méně úspěšně aplikovány v rámci jednotlivých výstupů. Stejně tak možnost využívat předaných tabletů v rámci m-learnigu přispěla k velmi dobré úrovni hodnocených prezentací.

Závěrečné prezentace prokázaly, že nastavené vzdělávací cíle byly naplněny a u účastníků projektu došlo k prohloubení jejich lektorských kompetencí v rámci dalšího vzdělávání dospělých. Všichni zúčastnění převzali osvědčení o úspěšném zvládnutí kurzu. Blahopřejeme.