Navigace

Obsah

Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 • dle kritérií přijímacího řízení.
 • Obor vzdělání (kód a název): 79–41–K/41 Gymnázium
 • Forma vzdělávání: denní
 • Délka vzdělávání: 4 roky
 • Počet přijímaných uchazečů: 60

 

 • Zápisový lístek – poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku dle § 60g, odst.7 školského zákona
  • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 
  • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 
 • V případě nepřijetí je možné ve lhůtě 3 pracovních dnů podat odvolání proti tomuto rozhodnutí.

 

pořadí REG. Č. BODY  
ČJL MAT CELKEM
1 78/2019-I 50 50 46 146 přijat
2 74/2019-I 50 50 43 143 přijat
3 55/2019-I 50 47 45 142 přijat
4 9/2019-I 50 44 47 141 přijat
5 56/2019-I 47,67 47 46 140,67 přijat
6 18/2019-I 50 48 42 140 přijat
7 10/2019-I 50 45 44 139 přijat
8 87/2019-I 50 46 42 138 přijat
9 71/2019-I 50 47 39 136 přijat
10 93/2019-I 50 47 36 133 přijat
11 15/2019-I 50 43 40 133 přijat
12 7/2019-I 48 43 42 133 přijat
13 66/2019-I 50 47 35 132 přijat
14 12/2019-I 50 43 38 131 přijat
15 111/2019-I 50 47 33 130 přijat
16 110/2019-I 50 46 34 130 přijat
17 3/2019-I 50 36 43 129 přijat
18 42/2019-I 47,67 44 37 128,67 přijat
19 20/2019-I 50 44 33 127 přijat
20 109/2019-I 50 44 33 127 přijat
21 16/2019-I 50 45 31 126 přijat
22 46/2019-I 50 44 32 126 přijat
23 21/2019-I 50 29 46 125 přijat
24 63/2019-I 45 46 34 125 přijat
25 105/2019-I 45,33 45 34 124,33 přijat
26 8/2019-I 48 41 35 124 přijat
27 26/2019-I 47,67 39 37 123,67 přijat
28 14/2019-I 43 42 37 122 přijat
29 102/2019-I 50 44 26 120 přijat
30 60/2019-I 50 44 26 120 přijat
31 23/2019-I 33,33 42 43 118,33 přijat
32 40/2019-I 47,67 37 33 117,67 přijat
33 76/2019-I 40,33 41 36 117,33 přijat
34 45/2019-I 47,67 40 29 116,67 přijat
34 47/2019-I 47,67 45 24 116,67 přijat
35 104/2019-I 47,67 43 26 116,67 přijat
36 28/2019-I 39 41 36 116 přijat
37 62/2019-I 45,67 38 32 115,67 přijat
38 64/2019-I 45,67 38 32 115,67 přijat
39 4/2019-I 38 35 42 115 přijat
40 22/2019-I 47,67 37 30 114,67 přijat
41 30/2019-I 45,67 42 27 114,67 přijat
42 1/2019-I 44 42 28 114 přijat
43 72/2019-I 43 42 29 114 přijat
44 79/2019-I 38 38 38 114 přijat
45 99/2019-I 47,67 42 24 113,67 přijat
46 85/2019-I 45,67 39 29 113,67 přijat
47 68/2019-I 43,67 42 28 113,67 přijat
48 33/2019-I 48 37 28 113 přijat
49 54/2019-I 47,67 39 26 112,67 přijat
50 88/2019-I 36,67 42 34 112,67 přijat
51 39/2019-I 43 41 28 112 přijat
52 13/2019-I 38 39 35 112 přijat
53 112/2019-I 43 37 31 111 přijat
54 95/2019-I 47,67 36 27 110,67 přijat
55 77/2019-I 40,33 36 34 110,33 přijat
56 48/2019-I 50 35 25 110 přijat
57 59/2019-I 41 36 32 109 přijat
58 27/2019-I 47,67 35 26 108,67 přijat
59 52/2019-I 40,33 33 35 108,33 přijat
60 69/2019-I 40,33 41 27 108,33 přijat
61 57/2019-I 39 42 27 108 nepřijat
62 106/2019-I 31 40 36 107 nepřijat
63 50/2019-I 34,33 39 33 106,33 nepřijat
64 90/2019-I 38,33 34 33 105,33 nepřijat
65 67/2019-I 34,33 37 34 105,33 nepřijat
66 6/2019-I 44 35 26 105 nepřijat
67 65/2019-I 39 32 34 105 nepřijat
68 84/2019-I 43,33 41 20 104,33 nepřijat
69 19/2019-I 50 32 22 104 nepřijat
70 70/2019-I 41 26 37 104 nepřijat
71 43/2019-I 36,67 31 34 101,67 nepřijat
72 51/2019-I 35,33 34 32 101,33 nepřijat
73 24/2019-I 28,67 36 36 100,67 nepřijat
74 81/2019-I 41 34 24 99 nepřijat
75 53/2019-I 37,33 39 22 98,33 nepřijat
76 89/2019-I 41 35 22 98 nepřijat
77 75/2019-I 35,67 36 26 97,67 nepřijat
78 49/2019-I 33,33 32 32 97,33 nepřijat
79 92/2019-I 27 29 41 97 nepřijat
80 31/2019-I 41 31 24 96 nepřijat
81 38/2019-I 40,33 32 23 95,33 nepřijat
82 25/2019-I 30,33 41 24 95,33 nepřijat
83 29/2019-I 45,67 28 21 94,67 nepřijat
84 107/2019-I 40,33 33 21 94,33 nepřijat
85 61/2019-I 43,33 24 26 93,33 nepřijat
86 86/2019-I 40,33 27 26 93,33 nepřijat
87 58/2019-I 35,33 30 28 93,33 nepřijat
88 5/2019-I 35,33 38 20 93,33 nepřijat
89 17/2019-I 41 31 21 93 nepřijat
90 37/2019-I 34,33 33 25 92,33 nepřijat
91 41/2019-I 32,33 38 22 92,33 nepřijat
92 80/2019-I 41 37 14 92 nepřijat
93 2/2019-I 36,67 27 28 91,67 nepřijat
94 11/2019-I 35,67 34 22 91,67 nepřijat
95 97/2019-I 32,33 33 25 90,33 nepřijat
96 73/2019-I 35,33 38 15 88,33 nepřijat
97 36/2019-I 37,33 23 26 86,33 nepřijat
98 32/2019-I 29 32 25 86 nepřijat
99 100/2019-I 20,67 31 32 83,67 nepřijat
100 35/2019-I 21 37 25 83 nepřijat
101 101/2019-I 22,67 33 24 79,67 nepřijat
102 34/2019-I 19 35 24 78 nepřijat
103 98/2019-I 39 29 9 77 nepřijat
104 91/2019-I 35,67 32 7 74,67 nepřijat
105 108/2019-I 23,67 28 22 73,67 nepřijat
106 94/2019-I 33,33 25 11 69,33 nepřijat
107 83/2019-I 32,33 26 9 67,33 nepřijat
108 82/2019-I 14,67 26 22 62,67 nepřijat
109 96/2019-I 25,67 25 11 61,67 nepřijat
110 103/2019-I 12,33 25 14 51,33 nepřijat
111 44/2019-I 48 0 0 48 nepřijat