Navigace

Obsah

Gymnázium se zapojilo do projektu Dějepis v 21. století

Celkem 25 základních a středních škol z České republiky se od ledna 2012 zapojilo do tříletého projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku. Cílem celého projektu, jehož řešitelem je Ústav pro studium totalitních režimů, je zvýšit úroveň dějepisného vyučování ve školách.

Součástí práce na projektu je sestavení týmu studentů, který pořídí záznamy z rozhovorů s pamětníky (těmi budou většinou rodinní příslušníci) o životě v období normalizace. Pořízené rozhovory budou následně zpracovány učitelem a dále metodicky zpracovány a využity ve výuce.

Konkrétní realizace projektu záleží na každé škole. Gymnázium J. A. Komenského chce do projektu zapojit postupně všechny žáky. Jádrem je práce studentů letošní 3.B, 2.A a 2.B. Třeťáci pořídí záznamy rozhovorů o normalizaci a zpracují je do podoby požadovaných výstupů. Všechny záznamy budou anonymizovány a jejich další osud bude podmíněn souhlasem pamětníků k dalšímu využití. Studenti druhých ročníků budou každý podle svého zpracovávat v rámci dějepisné seminární práce témata, která je v období normalizace zaujala – módu, hudbu a literaturu, dobový tisk, způsob trávení dovolené, architekturu, zájmové organizace, dopravní prostředky atd. Hlavní inspirací jim budou dobové fotografie – rodinné i veřejně přístupné na internetu. Na základě výstupů odevzdaných do poloviny května připraví učitel s dobrovolnickou skupinou studentů projektový den pro žáky celé školy. Připraví seznam přednášek, které povedou aktivní účastníci projektu a do nichž se žáci podle svého zájmu přihlásí. Předpokládáme, že každý student navštíví 2-3 přednášky za dopoledne. Završením celého dne by pak mohla být kulturní hodinka s normalizačním tématem realizovaná v prostorách Novostrašeckého kulturního centra, které bylo uvedeno do provozu v roce 1978.

Zakončením prvního roku práce na projektu bude pro žáky zpracování závěrečného evaluačního dotazníku připraveného učitelem a pro učitele pak příprava vyučovacích hodin pro příští školní rok vycházejících z nasbíraného materiálu.

Pracovníci ÚSTR ve spolupráci s učiteli zapojených škol pak shromáždí připravený materiál na webové stránky určené projektu. Ty budou sloužit jako zdroj pramenného materiálu ke studiu období normalizace pro studenty i učitele celé republiky. Učitelé zde najdou i metodické postupy pro práci s pramenným materiálem zpracované učiteli pilotních škol projektu. V dalších dvou letech projektu budou přidávána další témata, další výstupy a budou přibývat metodické materiály. Výsledkem tak bude po třech letech bohatá zásobárna materiálu i modelových hodin projektového vyučování přístupná všem učitelům dějepisu v republice a žákům základních a středních škol.

Projekt Dějepis v 21. století je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Iva Dvořáková, vedoucí projektu Dějepis pro 21. Století na Gymnáziu J. A. Komenského

 

logo